Rómovia i Slováci sa na Festrome spojili v oslave Krista Kráľa

Mottom rómsko-slovenského hudobného festivalu Festrom, ktorý sa uskutočnil 27. mája v obci Kružlov, bolo zvolanie prvého blahoslaveného Róma Zefirína Jimenéza Mallu vo chvíli jeho mučeníckej smrti: „Nech žije Kristus Kráľ!“ Vyše deväťsto účastníkov Festromu – Rómov i Slovákov povzbudilo aj miestnych obyvateľov svojimi svedectvami živej viery i prostredníctvom piesní.
Prvok jednoty vyzdvihol vo svojom príhovore počas svätej liturgie aj prešovský arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak SJ, ktorý vyzval Slovákov, aby boli otvorení Rómom veriacim v Krista a nevyháňali ich zo svojich chrámov a sŕdc, lebo svojou vierou a zachovanými rodinnými hodnotami môžu byť príkladom pre druhých. Rómom zas vyjadril dôveru, že sa budú usilovať meniť zo Šavla na Pavla prijatím Pána Ježiša. Povzbudil ich aj k účasti na púti rómskych rodín v Ľutine 8. júla, kde sa všetci zasvätia Božskému Srdcu Ježišovmu a zveria sa pod ochranu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Otec Igor Čikoš, duchovný správca Centra pre Rómov v Malcove, v symbolickom geste odovzdal metropolitovi rómske srdce, ktoré sa chce zveriť do rúk Cirkvi.
Obrazom tohto budovania mostov a vzájomnosti boli aj vystupujúce kapely na 11. ročníku Festromu, ktorý organizovalo Umelecké centrum F6. Podujatie sa začalo detským a mládežníckym gospelom rómsko-slovenskej skupiny Fil3. Nasledovalo mládežnícke predstavenie dievčenskej kapely Sára z Čičavy a kapely z Krížovej Vsi. Vyvrcholením bolo vystúpenie spoločného zoskupenia kapiel F6 a Lámačských chvál.
Festival gospelovej hudby Festrom má dve špecifiká. Je putovný – takmer každý rok sa koná na inom mieste, a nie je určený len Rómom, ale chce byť rómsko-slovenským festivalom, ktorý cez spoločnú vieru a oslavu Boha buduje vzájomné mosty. (R. Neupauer)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *