Rozhovor s PaedDr. Františkom Dancákom, kňazom, spisovateľom, publicistom a predsedom redakčnej rady časopisu Slovo, nositeľom ocenenia Fra Angelica 2017