Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať! (Gn 12, 3)

(Matúš Marcin) Preklínať znamená aj zlorečiť. Slovo má veľkú moc, preto Ježiš hovorí, že ak niekto vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to. Tak ako keď vyschol figovník, okolo ktorého išiel a nenašiel na ňom ovocie. Teraz už chápeš, prečo je nešťastná tá rodina, kde sa s hnevom preklína a želá zlé? Bl. Katarína Emerichová píše: „Videla som, že trestanie niektorých hriešnikov až na ďalších potomkov je niečo, čo je prirodzene nevyhnutné, práve tak ako pôsobenie kliatby, ktorá spočíva na nespravodlivo nadobudnutom majetku… Ako keď požehnanie žehná a sväté posväcuje.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *