Monastier Svätého Ducha v Krásnom Brode

HISTORICKÉ MIESTA (Teodor Maroš Kosť OSBM) Vznik monastiera v Krásnom Brode sa kladie do stredoveku. Tradícia spomína, že asi v polovici 14. storočia, pred sviatkom Zoslania Svätého Ducha slepý pútnik vedený malým chlapcom prechádzal laboreckou dolinou smerom do Krásneho Brodu. Okolo večera narazili na prameň čerstvej vody. Keď sa slepec osviežil, unavený zaspal. V sne sa mu zjavila Presvätá Bohorodička a povzbudila ho, aby sa po raňajšej modlitbe umyl vodou z prameňa. Keď to urobil, hneď sa mu vrátil zrak. Obraz Božej Matky sa mu živo vpísal do pamäti a podľa neho napísal ikonu Bohorodičky. Tú potom umiestnil na prestol kaplnky, ktorú postavil na kopci nad prameňom. V krátkom čase sa ikona nazvaná Krásnobrodská preslávila zázrakmi a začalo sa k nej schádzať stále viac pútnikov.
V roku 1603, v predvečer sviatku Zoslania Svätého Ducha zemepán gróf Valentín Druget († 1609), zatvrdený kalvinista, prechádzal okolo monastiera. Kone sa vďaka spevu ľudí, ktorí práve v tom čase vychádzali so zástavami v procesii, splašili a kočiar sa prevrátil. Gróf si zlomil ruku a plný hnevu rozkázal svojim vojakom zapáliť monastier, kaplnku i cerkev. S nimi zhoreli i všetky historické záznamy. No zázračná ikona sa zázrakom zachovala. Dobitý gróf sa nemohol vyliečiť. Nakoniec svoj skutok oľutoval a prisľúbil, že znova vybuduje cerkev i monastier, len čo vyzdravie. Hneď po tom prísľube sa jeho zdravotný stav zlepšoval a v roku 1606 sa začalo s výstavbou. K tomu daroval monastieru i prídel zeme. Stavbu cerkvi dokončil jeho nástupca Juraj III. Druget, ktorý chcel zjednotiť Rusínov s Katolíckou cirkvou pomocou biskupa Atanáza Krupeckého OSBM. Akt vyhlásenia únie mal byť slávnostne vyhlásený v čase sviatku Zoslania Svätého Ducha v roku 1614. No veriaci podnietení opozíciou únie povstali, napadli biskupa i jeho klérus, ktorí si len vďaka vojakom Drugeta zachránili holé životy.
O sto rokov neskôr pre povstania kurucov proti Habsburgovcom monastier i cerkev znova vypálili. V lete 1729 mukačevský biskup Juraj Bizanci poslal do Krásneho Brodu troch mníchov, ktorí začali stavať monastier i cerkev, a tak v roku 1752 biskup Michal Oľšavský OSBM mohol posvätiť nový kamenný chrám. Murovaný monastier bol dokončený o desať rokov neskôr. V tomto období sa tu otvoril spoločný noviciát baziliánov a monastierska škola. V nej sa vyučoval aj cirkevný spev pre kantorov. Tá fungovala až do dvadsiatych rokov 19. storočia, keď sa noviciát preniesol do monastiera na Černečej hore pri Mukačeve.
V polovici 19. stor. tu kanonik A. Duchnovič založil verejnú knižnicu (okolo 2 000 kníh). Na začiatku roku 1915 bol monastier okupovaný ruským vojskom. 19. februára rakúsko-nemecké vojsko napadlo a pri útoku na ruskú vojenskú zálohu skoro úplne zničilo monastier i cerkev. Akýmsi zázrakom ostala nepoškodená len kaplnka, v ktorej bola uchovaná zázračná ikona Bohorodičky.
K obnoveniu života v Krásnom Brode došlo až po roku 1990. Najprv sa znova začali konať odpusty pod vedením otca Mariana Potaša OSBM. V roku 2002 bola dokončená nová budova monastiera. Keď bola v roku 2009 posvätená aj nová cerkev, v ktorej sa teraz buduje ikonostas, vidno, že toľkokrát zničený a znovuvybudovaný monastier tu nebude z vôle ľudí, no z vôle Božej.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *