Môže byť z Nazareta niečo dobré? (Jn 1, 46)

(Vojtech Lakomý) Odkiaľ pochádza Ježiš? Môže byť z Nazareta niečo dobré? Odkiaľ pochádza ten či onen svätý? Môžem byť aj ja svätým vo svojej rodine, v práci, v obci, meste…? Aký je náš pôvod? Odkiaľ pochádzame? Vráťme sa postupne k prvej otázke: Odkiaľ pochádza Ježiš?
Čítajúc synoptikov Matúša, ktorý začína svoje evanjelium Ježišovým rodokmeňom členeným do troch sérií po štrnásť pokolení, kde sú dôležité dve mená: Abrahám a Dávid, a evanjelistu Lukáša, ktorý predstavuje sedemdesiatšesť mien, kde cez Adama na začiatku chce na konci poukázať na nového Adama, teda Ježiša. My máme pred sebou text Jánovho prológu a povolania učeníkov, svedectvo Filipa, ktorý v rozhovore s Natanaelom hovorí: „Našli sme toho…“ Ján nedáva dôraz na rodokmeň, čím nás núti chápať význam nášho vlastného pôvodu. Odkiaľ pochádza Ježiš? Práve evanjelista Ján v prológu svojho evanjelia dáva dôraznú odpoveď. Zároveň je to aj identita tých, ktorí k nemu patria –nás. Človek Ježiš je prebývaním Slova, teda jeho telo je príbytkom Slova. Ježiš prichádza od Boha a tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tými, čo sa narodili z Boha. Tí, čo uverili v Kristovo meno, prijali nový pôvod. Všetci sme sa zrodili z krvi a z vôle muža, ale viera nám udeľuje nový zrod. Vstupujeme do pôvodu Ježiša Krista a prostredníctvom viery sa teraz rodíme z Boha. Tak ako sa u Ježiša oba rodokmene prerušujú, keďže Jozef nesplodil Ježiša, ale narodil sa z Panny Márie, tak aj náš rodokmeň – náš nový pôvod je viera v Ježiša, ktorý nás zrodil z Boha. Netreba sa teda pozerať na ľudský pôvod človeka ani sám sa odpisovať na ceste k svätosti a spáse, ale všetkých vidieť v Božej rodine.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *