Čo chceš, aby som ti urobil? (Lk 18, 41a)

(Jaroslav Matoľák) Azda každý pozná rozprávku o zlatej rybke. Pretože deduško daroval zlatej rybke, ktorú chytil, život, plnila mu jeho priania. Udalosť z dnešného evanjelia nám túto tému trocha pripomína. Ježiš, syn Dávidov, sa pýta slepca: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Počuli sme, ako odpovedal slepec. A čo my? Čo si žiadame od Krista? Slepec žiadal schopnosť vidieť. Získať zrak bolo pre neho viac, ako len vidieť hmotný svet. V tých časoch panovala predstava, že zdraví, bohatí, mnohodetní ľudia boli Bohom požehnávaní, a chromí, mrzáci, chudobní, bezdetní boli trestaní Pánom za svoje hriechy alebo hriechy svojich predkov. Slepec bol hriešny, lebo ho Boh opustil. Keď získal zrak, získal i štatút požehnaného, Boh ho znova prijal.
Túžime i my po Božej priazni, jeho láske, odpustení alebo ho potrebujeme ako „zlatú rybku“, aby plnil naše priania? Boh sa každého jedného z nás dnes pýta: „Čo chceš, aby som ti urobil?“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *