Rozhovor s Mgr. Petrom Borovským, riaditeľom Spojenej školy P. Sabadoša internátnej v Prešove

MINIROZHOVOR (Drahomíra Kolesárová) V tomto čase vychádza dotlač knihy Evanjelium podľa Lukáša v piktogramoch, ktorá sa stala výnimočnou súčasťou slovenského knižného fondu. Komu je v prvom rade určená?
Evanjelium podľa Lukáša v piktogramoch je určené hendikepovaným deťom, ktoré majú problém s porozumením významu čítaného slova. Napríklad deťom s mentálnym postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s poruchami čítania a iným. Pomôže však aj malým deťom, ktoré ešte nepoznajú písmená, pretože „čítať kresbu“ tieto deti už dokážu.

Čím je výnimočná metóda výučby cez piktogramy?
Hendikepované deti vzdelávané doterajšími spôsobmi majú obmedzené možnosti pochopenia významu písaného slova. Práve naša metóda s použitím farebných piktogramov doplnených k slovám v texte im umožní poznávať súvislosti a pojmy v čítanom texte, rozšíri ich slovnú zásobu a pomôže im tak ľahšie sa zaradiť do spoločnosti a porozumieť jej.

Aké výsledky prináša tento spôsob výučby?
Piktogram s využitím jednoduchej kresby umožňuje ľahšie porozumenie slova. Táto metóda je unikátom v stredoeurópskom priestore a je vysoko efektívna. Vydanie Evanjelia podľa Lukáša v piktogramoch tlačou má zatiaľ prvé miesto aj v celosvetovom meradle. Piktogram má budúcnosť vo vzdelávaní hendikepovaných žiakov a je vhodnou pomôckou aj pri vyučovaní cudzích jazykov, pretože má nadrečový a nadčasový charakter.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *