Choď a rob aj ty podobne! (Lk 10, 37)

(Peter Komanický) Titul „znalec zákona“ hovorí o osobe učenca Písma – Starého zákona. Títo ľudia Písmo poznávali tým, že vykonávali prácu prepisovania biblických manuskriptov. Po čase získali zbehlosť a vzdelanie, a dokonca sa im začalo aj hovoriť učiteľ, rabbi. Mnohí patrili k skupine farizejov. Keď učili, začínali slovami: „Je napísané…“ Preto Ježiš začína otázkou: „Čo je napísané… ?“ Dostáva správnu odpoveď zo Zákona. Čo z nej vyplýva?
Skrze vieru sme spasení. Základom našej viery je láska k Bohu ako záchrancovi, spasiteľovi. Milovať Boha sa však nedá bez lásky k blížnemu. Iba nejaké náboženské milovanie Boha je vec veľmi relatívna. Kto hovorí: „Milujem Boha, a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.“ (1 Jn 4, 20) Nemožno milovať Boha, a zároveň kohosi odsudzovať, zatracovať a byť ľahostajný voči iným.
A kto je blížny? Ten, kto je dnes pri tebe, v tvojom okolí, blízko teba. Ten, kto má akúkoľvek potrebu. Neprejdi dnes pomimo bez toho, aby si niečo s láskou neurobil.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *