Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať. (Lk 9, 21)

(Mikuláš Jančuš) Prečo Pán Ježiš tak razantne zakázal učeníkom hlásať Petrovo vyznanie? Vari sa Peter zmýlil? Z iného miesta v Božom slove vieme, že tieto slová neboli ľudskou múdrosťou, ale Božím zjavením. Učeníci nemohli plne pochopiť božstvo Ježiša bez jeho smrti a zmŕtvychvstania. Až keď boli svedkami Kristovho utrpenia, mohli naplno pochopiť mesiášsky majestát Ježiša Krista. Aj utrpenie mi v mojom živote má pomôcť hlbšie poznať Boha.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *