Keby tento bol prorokom, vedel by… (Lk 7, 39)

(Mikuláš Jančuš) Keby ten môj Boh bol všemohúci, už by bola moja modlitba dávno vypočutá. Keby ten môj Boh bol spravodlivý, nedopustil by toľko neprávosti voči mne. Keby… Koľkokrát som už takto v mysli, ak nie slovami, poprel Boží majestát? Na príklade farizeja Šimona môžem vidieť, že Boh dokonale pozná moje myslenie i moje konanie. No moje vlastné pochybnosti mi neumožňujú naplno si vychutnávať eucharistickú hostinu lásky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *