Jednou vetou z domova 06

  • Veriaci z Krajnej Bystrej a filiálok 12. februára prvýkrát ochutnali požehnanú kolyvu, ktorú na pamiatku zázraku sv. Teodora Tiróna pripravila manželka miestneho kňaza. (-pb)
  • V Nedeľu o úcte ikon 14. februára boli vo farskom chráme v Krajnej Bystrej požehnané dve desiatky ikon veriacich. (-pb)
  • Vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, 16. februára navštívil Mons. Jozefa Tótha, významného kňaza, protojereja a literáta, pri príležitosti jeho 91. narodenín.
  • V Pichniach sa 16. – 17. februára konal 3. ročník Noci na fare, kde sa stretlo šestnásť detí a mladých, pre ktorých bol pripravený program na tému Bohorodička – tajomstvá Radostného ruženca. (-mp)
  • Pred 26 rokmi, 17. februára 1990, gréckokatolícky biskup Ján Hirka prijal v Prešove biskupskú vysviacku z rúk kardinála Jozefa Tomka a ako sídelný biskup sa stal priamym nástupcom bl. biskupa P. P. Gojdiča.
  • V Katedrále Povýšenia sv. Kríža v Bratislave sa na podnet zástupcov ukrajinskej menšiny a ukrajinských gréckokatolíkov z farnosti konala 19. februára pri liturgii vopred posvätených darov modlitba a panychída za obete protestov proti bývalému režimu na Ukrajine. (S. Gábor)
  • Víkend Evanjelizácia v Božej moci pripravili 19. – 21. februára v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli pre 96 účastníkov členovia tímu Petra Liptáka. (Patrik Maľarčík)
  • Stretnutie s Goranom Čurkovičom z Medžugoria, ktorý vydal svoje svedectvo Z pekla drog do náručia Panny Márie, sa uskutočnilo 24. februára po službe vopred posvätených darov v Chráme bl. P. P. Gojdiča na Sídlisku 3 v Prešove za prítomnosti vladyku Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa metropolitu. (ISPA)
  • Mons. Milan Chautur, košický eparcha, prijal pred 24 rokmi, 29. februára 1992, biskupskú vysviacku a bol ustanovený za titulárneho kresimenského a pomocného prešovského biskupa.
  • Žiaci CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove sa spolu s triednymi učiteľmi zapájajú do modlitieb za školu, žiakov, učiteľov, zamestnancov aj rodičov a počas školského roka tak vytvárajú nepretržitú modlitbovú reťaz. (Jana Tirpáková)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *