V Prešove sa konalo 18. riadne zasadnutie Rady hierarchov

V piatok 26. februára sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom a metropolitnom úrade v Prešove zišli biskupi Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku na 18. riadnom zasadnutí Rady hierarchov. Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR, bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák a pomocný biskup Prešovskej archieparchie Milan Lach SJ privítali na tomto rokovaní hosťa – biskupa z Českej republiky, gréckokatolíckeho pražského apoštolského exarchu Ladislava Hučka. Najprv si vypočuli list apoštolského nuncia na Slovensku arcibiskupa Mons. Maria Giordanu, ktorý sa zároveň ospravedlnil, že sa na zasadnutí nemohol zúčastniť. V liste okrem iného zaznelo: „Katolícka cirkev byzantského obradu na Slovensku totiž disponuje určitými zvláštnosťami, ktoré majú byť nielen rešpektované, ale aj zachované, rozvíjané a praktizované, pretože zodpovedajú kresťanskému ľudu, ktorý žije na tomto území od čias sv. Cyrila a Metoda – veľkých slovanských apoštolov.“ Ďalej napísal: „Vaša liturgicko-duchovná tradícia je bohatstvom na rozhraní kultúr – východnej a západnej. Cirkev je bohatá vo svojej rôznorodosti, ale to, čo ich spája, je úrad apoštola Petra.“ V pracovnej časti vladykovia vzali na vedomie, že základný dokument Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku bol 4. septembra 2015 zaregistrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky. Dohodli sa na termíne zasadnutia Prvého metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku, ktoré sa uskutoční 23. septembra. Venovali sa Knihe pohrebov, ktorú predložia na posledné úpravy metropolitnej liturgickej komisii.

Prijali aj informáciu o prebiehajúcom procese hľadania nového modelu financovania cirkví. Zaoberali sa aj hľadaním riešení pastorácie gréckokatolíckych veriacich zo Slovenska, ktorí žijú v zahraničí, predovšetkým v Nemecku a Veľkej Británii. Vladyka Milan Chautur predstavil návrh štatútu stáleho diakonátu v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a odovzdal ho ostatným biskupom na pripomienkovanie. Metropolita Ján Babjak informoval spolubratov o zriadení Komisie pre prípravu partikulárneho práva Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Opätovne sa zaoberali hľadaním spôsobov šírenia úcty k blahoslavenej rehoľnej sestre Miriam Terézii Demjanovičovej, gréckokatolíčky pochádzajúcej od Bardejova, ktorá bola blahorečená v USA. Tiež sa venovali otázkam spojeným s určením odvolacieho súdu v súvislosti s najnovším apoštolským listom vydaným formou motu proprio pápeža Františka Mitis et misericors Iesus o reforme kánonického procesu pre kauzy vyhlásenia nulity manželstva v Kódexe kánonov východných cirkví (CCEO). Termín ďalšieho riadneho zasadnutia Rady hierarchov stanovili na 8. júna v Prešove. Spoločné pracovné stretnutie zakončili spolu so zamestnancami Arcibiskupského úradu modlitbou šiestej hodinky z Liturgie hodín Gréckokatolíckej cirkvi v Arcibiskupskej kaplnke sv. Jozefa, a obedom. (Ľubomír Petrík)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *