Svätý Otec zasadal s Radou kardinálov

Synodálny princíp by mal hrať rolu aj pri reforme Rímskej kúrie. Vyplynulo to zo zasadnutia Rady kardinálov s pápežom Františkom, ktoré sa uskutočnilo 8. – 9. februára vo Vatikáne. Takzvaná kardinálska „deviatka“ diskutovala o synodalite, pričom základným bodom bol príhovor, ktorý Svätý Otec predniesol minulý rok v októbri pri príležitosti 50. výročia založenia inštitútu Biskupskej synody. O zasadnutí Rady kardinálov informoval hovorca Svätej stolice Federico Lombardi: „Posledným čítaním prešli návrhy na organizáciu dvoch nových úradov, o ktorých sa už dlhší čas hovorí. Jedným z nich je úrad pre laikov, rodinu a život, jeho vytvorenie pápež oznámil v priebehu poslednej biskupskej synody, vlani 22. októbra. Druhý úrad bude venovaný spravodlivosti, mieru a migrácii. Po ďalších úvahách a spresneniach boli konečné návrhy na podobu týchto dvoch inštitúcií odovzdané Svätému Otcovi a práce v tejto oblasti tak boli dokončené.“ O tom, kedy tieto dve nové inštitúcie vzniknú a aké meno ponesú, sa však nerozhodlo. Zatiaľ preto nie je na mieste hovoriť o kongregáciách či pápežských radách. Ďalej sa rokovalo o ďalších dvoch inštitúciách Rímskej kúrie – Štátnom sekretariáte Svätej stolice a Kongregácii pre bohoslužbu a sviatosti. Boli vyslovené rôzne úvahy, zlepšovacie návrhy a podobne, ale zatiaľ sa o týchto dvoch úradoch debatuje v rovine reflexie. Kardináli sa zoznámili aj s materiálom, ktorý tribunál Rímskej roty zasiela do jednotlivých diecéz v súvislosti s aplikáciou reformy kánonického procesu o platnosti manželstva. Najbližšie stretnutie Rady kardinálov sa plánuje v polovici apríla.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *