Okultná symbolika

VAROVANIE (Antónia Rabatínová) Je nepochybné, že zlo ako také existuje. Musíme si uvedomiť, že zlo je nedostatkom dobra. Pôvodcom zla je diabol, ktorý je duchovným bytím, nemá telo, no ako duchovná bytosť dokáže na seba brať rôzne podoby výzoru či hlasu, aby človeka uviedol do zmätku. Navyše si privlastňuje mnohé znaky a symboly, ktoré sa môžu stať vstupnou bránou pre jeho pôsobenie v živote človeka.

Americký protestantský teológ Paul Tillich poukazoval na to, že symbol vždy obsahuje viac, ako sme schopní na prvý pohľad poznať, pretože je živým výrazom nadosobného sveta. Hoci symbol môžeme vnímať zmyslami, poukazuje na niečo, čo zmysly presahuje a čo nie je nimi vnímateľné. Charakteristickým znakom symbolu je to, že má moc, ktorá spočíva v ňom samom. Práve tým sa symbol odlišuje od znaku, ktorý vlastnú moc nemá. Symbol má moc, ktorou pôsobí na človeka a oslovuje ho celého, čo znamená, že symbol nezasiahne len hlavu, ale i srdce.

Náboženské symboly odkazujú na duchovný svet, ktorý prekračuje ľudskú vnímavosť, reprezentujú to, čo je zmyslami nevnímateľné, sprostredkúvajú prítomnosť duchovných síl.

Diabol aj dnes pokúša ľudí vetou: „Budete ako Boh.“ (Gn 3, 5) Postoje, rôzne gestá, znaky a symboly prezentované médiami v rámci reklám, filmov, videoklipov hudobných kapiel na prvý pohľad nedávajú zmysel, ale po dôkladnejšej analýze možno pozorovať spojitosti s okultizmom. V nasledujúcich vydaniach nášho časopisu vám predstavíme najvyskytujúcejšie sa symboly, ktoré patria do sféry okultizmu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *