Narodenie Pána v prešovskej katedrále

(Ľubomír Petrík) V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove sa 24. decembra ráno prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a pomocný biskup Milan Lach SJ v spoločenstve kňazov a veriacich modlili kráľovské hodinky a popoludní slávili archijerejskú svätú Liturgiu sv. Bazila Veľkého s večierňou. V noci sa veriaci stretli na bohoslužbe Veľkého povečeria s lítiou. Na konci sa prihovoril vladyka Milan, ktorý povedal, že aj pastieri v Betleheme bdeli pri svojich stádach a takto sa prví dozvedeli radostnú zvesť. Na konci sa už tradične vladykovia a kňazi so zapálenými sviecami v rukách odobrali k jasličkám a celá katedrála zaspievala Tichú noc. Pred povečerím a po ňom zaspievali mladí vianočné koledy.

Na sviatok Narodenia Pána 25. decembra slávil v Katedrále sv. Jána Krstiteľa prešovský arcibiskup metropolita Ján archijerejskú svätú liturgiu. V homílii povedal: „Vidíme v týchto sviatkoch, ako svätá Cirkev skladá nádhernú mozaiku dejín našej spásy. Jej názov by mohol byť: Príchod Božej lásky na tento svet. Pastieri kontemplovali toto tajomstvo, králi priniesli svoje dary. To, čo robili pastieri a traja králi, máme robiť aj my.“ Slávnosť spevom sprevádzal Katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa.

Prešovský pomocný biskup Milan slávil v tom čase archijerejskú svätú liturgiu v Chráme bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča na Sídlisku 3 v Prešove.

Večer sa vladykovia, kňazi a veriaci zúčastnili na vianočnej akadémii, ktorú pod vedením sestry služobnice Romany pripravili deti a mladí z katedrálnej farnosti. Po nej pokračovali v slávení sviatočnej večierne k sviatku Zhromaždenia k Presvätej Bohorodičke. Deti a mládež sa vydali na cestu po rodinách farnosti ako koledníci Dobrej noviny.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *