Archive For The “Slovo Svätého Otca” Category

Obráť sa dnes!

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com) Marek Baran Svätý Otec František pri svojom príhovore priblížil podobenstvo o desiatich pannách, cez ktoré pozval veriacich k obráteniu a aktívnemu životu viery.   Evanjeliové čítanie (Mt 25, 1 – 13) nás pozýva predĺžiť si uvažovanie o večnom živote. Ježiš rozpráva podobenstvo o desiatich pannách pozvaných na svadobnú hostinu, symbol nebeského kráľovstva….

Read more »

Prikázanie lásky – zásadne dôležité pre život

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com) Pred modlitbou Anjel Pána, v príhovore veriacim, pápež František poukázal na prikázanie lásky ako na dva kľúčové body v živote človeka.   „V dnešnej evanjeliovej stati (porov. Mt 22, 34 – 40) sa učiteľ zákona pýta Ježiša, ktoré prikázanie je najväčšie, čiže ktoré prikázanie je hlavné v celom Božom zákone. Ježiš odpovedá…

Read more »

Obraz Boha v duši človeka

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com) Svätý Otec vo svojom nedeľňajšom príhovore pred modlitbou Anjel Pána priblížil veriacim, čo znamená dávať to, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.   Evanjelium na dnešnú nedeľu (Mt 22, 15 – 21) nám ukazuje Ježiša v konfrontácii s pokrytectvom svojich neprajníkov. Tí mu skladajú mnohé komplimenty. Na…

Read more »

Boh je trpezlivý s každým z nás

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com) V príhovore pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec František poukázal na trpezlivosť, ktorú má Boh s človekom, a potrebu milosti pri jeho obrátení.   Svojím kázaním o Božom kráľovstve sa Ježiš stavia proti takej nábožnosti, ktorá je odtrhnutá od života človeka, ktorá neapeluje na jeho svedomie a zodpovednosť v konfrontácii s dobrom a zlom. Ukazuje to…

Read more »

Pochopiť jazyk kríža

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com) Svätý Otec František pri svojom príhovore v nedeľu na obed priblížil veriacim na základe evanjeliového príbehu, čo znamená zaprieť seba samého a vziať svoj kríž: V dnešnom evanjeliovom čítaní (porov. Mt 16, 21 – 27) Ježiš začína hovoriť učeníkom o svojom utrpení. Počas cesty do Jeruzalema svojim priateľom otvorene vysvetľuje všetko,…

Read more »

Srdce v Bohu aj v čase búrky

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Svätý Otec František pri návšteve obetí tajfúnu Yolanda vo Filipinách v roku 2015. Zdroj: wikimedia.org) Svätý Otec vo svojom nedeľňajšom príhovore povzbudil Boží ľud cez evanjeliový príbeh o búrke na mori k dôvere a odovzdaní sa Otcovi v každom okamihu života.   Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Mt 14, 22 – 33) rozpráva o Ježišovi,…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi