Archive For The “Slovo Svätého Otca” Category

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: SDM Panama, Zdroj: Gabriel Ráchela)   Dôveru a poslušnosť Ježišovmu slovu vyzdvihol Svätý Otec v príhovore pred modlitbou Anjel Pána na príklade sv. apoštola Petra.   „Dnešné evanjelium (Lk 5, 1 – 11) nám ponúka Lukášovo rozprávanie o povolaní sv. Petra. Jeho meno bolo Šimon a bol rybárom. Ježiš ho vidí na brehu…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   V nedeľu Krstu Krista Pána Svätý Otec František pred modlitbou Anjela Pána priblížil hĺbku Ježišovho krstu v rieke Jordán, ktorý mu udelil Ján Krstiteľ.   „Liturgia nás pozýva plnšie spoznávať Ježiša, ktorého narodenie sme len pred nedávnom slávili; a preto evanjelium znázorňuje dva dôležité prvky: Ježišov vzťah k ľuďom a Ježišov vzťah k Otcovi….

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Na sviatok Bohozjavenia Svätý Otec pozval veriacich k tomu, aby sa nechali ožiariť Ježišovým svetlom.   „Dnešná slávnosť Zjavenia Pána je oslavou ukázania sa Ježiša, vyjadreného symbolom svetla. V prorockých textoch toto svetlo znamená prísľub: sľubuje sa svetlo. Izaiáš sa obracia na Jeruzalem týmito slovami: ,Vstaň, zažiar, Jeruzalem, lebo prichádza tvoje svetlo…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie Svätý Otec pred modlitbou Anjel Pána poukázal na odvahu a vieru Márie.   „V evanjeliu vystupuje Mária, ktorá pri zvestovaní dáva Bohu svoje áno. ,Hľa, služobnica Pána.ʻ (Lk 1, 38) Hľa, tu som je otvorením sa pre Boha, zatiaľ čo hriech človeka uzatvára, izoluje, necháva ho…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: wikimedia.org)   Božie kráľovstvo je zakorenené v srdciach V Nedeľu Krista Kráľa Svätý Otec František povzbudil veriacich týmito slovami: „Slávnosť Krista Kráľa celého sveta, ktorú dnes slávime, nám pripomína, že život stvorenstva nenapreduje len tak náhodou, ale postupuje smerom k záverečnému cieľu: ku konečnému zjaveniu Krista, Pána dejín a celého stvoreného sveta. Zavŕšením…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA   Na audiencii, ktorá sa uskutočnila 6. októbra, sa Svätý Otec František prihovoril slovenským pútnikom v Aule Pavla VI. vo Vatikáne v taliančine. Slovenský preklad príhovoru prečítal oficiál vatikánskeho Štátneho sekretariátu Mons. František Novajovský.   Drahí bratia a sestry! Srdečne vás vítam a ďakujem vám za vašu vrúcnu priazeň.   Keď svätý Ján Pavol II….

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Vatican News (PrtScr)   Skok vpred v láske Svätý Otec František vo svojej homílii priblížil evanjeliový príbeh o mladíkovi, ktorý sa stretol s Ježišom a pýtal sa ho na to, ako môže získať večný život: „Drahí bratia a sestry, naše srdce je ako magnetka: nechá sa pritiahnuť láskou, no môže zostať prichytené iba…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: kilmoredpc.ie)   Maják vyžarujúci do sveta radosť a lásku Počas Svetového stretnutia rodín v Írsku Svätý Otec povzbudil všetky rodiny týmito slovami: „Dnes sme sa stretli pri rodinnej oslave na poďakovanie Bohu za to, čím sme: jednou rodinou v Kristovi, rozšírenou po celom svete. Cirkev je rodinou Božích detí. Rodinou, v ktorej…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Oslavovať Boha telom i dušou Svätý Otec František na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky povedal: „V dnešnú slávnosť svätý veriaci ľud Boží radostne prejavuje svoju úctu Panenskej Matke. Robí to slávením spoločnej liturgie a tiež tisíckami rôznych foriem zbožnej úcty; týmto spôsobom sa napĺňa proroctvo samej Panny Márie: ,Blahoslaviť ma budú všetky…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Byť protagonistami dobra! Pápež František povzbudil vo svojom príhovore Boží ľud slovami: „V dnešnom druhom liturgickom čítaní sa na nás sv. Pavol obracia s naliehavou výzvou: ,Nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia‘ (Ef 4, 30). Pýtam sa však: Ako človek zarmúti Svätého Ducha? Všetci sme ho…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi