Archive For The “Slovo Svätého Otca” Category

Autorita Ježiša

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com) Svätý Otec František vo svojom príhovore pred modlitbou Anjel Pána poukázal na autoritu Ježiša Krista, ktorá priťahuje a oslobodzuje človeka.   Dnešná evanjeliová stať (porov. Mk 1, 21 – 28) hovorí o jednom z typických dní Ježišovho účinkovania, konkrétne ide o sobotu, deň venovaný oddychu a modlitbe, keď ľud chodieval do synagógy….

Read more »

ČAS A OBRÁTENIE

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com) Svätý Otec František vo svojom nedeľňajšom príhovore povzbudil ľudí k tomu, aby nasledovali mentalitu Ježiša Krista, nie mentalitu sveta.   Evanjeliové čítanie z dnešnej nedele (porov. Mk 1, 14 – 20) nám ukazuje, takpovediac presun svedectva od Jána Krstiteľa k Ježišovi. Ján bol jeho predchodcom, pripravoval mu pôdu a pripravil mu cestu:…

Read more »

Stať sa hľadačmi nebeského kráľovstva

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com)   Svätý Otec František pred modlitbou Anjel Pána vo svojom príhovore povzbudil ľudí k tomu, aby boli odvážaní a kreatívni pri hľadaní a budovaní nebeského kráľovstva.   „Dnešné evanjelium (porov. Mt 13, 44 – 52) tvoria záverečné verše kapitoly, ktorú Matúš venuje podobenstvám o nebeskom kráľovstve: o ukrytom poklade, o vzácnej perle a o sieti hodenej…

Read more »

Boj o dobrú úrodu skrze milosrdenstvo

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: catholicherald.co.uk)   Pri tradičnej modlitbe Anjela Pána, pápež František vysvetlil podobenstvo o pšenici a kúkoli, cez ktoré upriamil pozornosť na boj s protivníkom – diablom, ktorý aj dnes zasieva medzi pšenicu kúkoľ.   V dnešnom Evanjeliu (Mt 13, 24 – 43) opäť stretávame Ježiša rozhodnutého hovoriť zástupom o Božom kráľovstve v podobenstvách. Zastavím sa najmä…

Read more »

Bezhraničná láska Otca, Syna a Svätého Ducha

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com)   Na sviatok Najsvätejšej Trojice Svätý Otec František vo svojom príhovore poukázal na Božiu lásku, ktorá zachraňuje a obnovuje celý svet.   Evanjelium dnešnej slávnosti Najsvätejšej Trojice (porov. Jn 3, 16 – 18) nám súhrnným vyjadrovacím jazykom apoštola Jána ukazuje tajomstvo lásky Boha k svetu, jeho stvorenstvu. V krátkom rozhovore s Nikodémom…

Read more »

Boží muž sv. Ján Pavol II.

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com)   Na sté výročie narodenia sv. Jána Pavla II. pápež František vo svojej homílii pripomenul veľkosť a výnimočnosť slovanského pápeža cez tri črty: modlitba, blízkosť k ľudu a láska k spravodlivosti.   „Pán, Boh, miluje svoj ľud“ (Ž 149, 4) – takto sme spievali v refréne žalmu, a tie slová sú aj pravdou,…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku