Archive For The “Slovo Svätého Otca” Category

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran) Láska bez miery Svätý Otec František vo svojej rannej homílii priblížil lásku Otca a Syna, z ktorej žije aj človek. Povedal: „Zoznam Ježišových prikázaní je veľmi dlhý, jadro je však len jedno: Otcova láska k Ježišovi a Ježišova láska k nám. Existujú aj iné lásky, ponúka nám ich svet: napríklad…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTĚHO OTCA (Marek Baran) Máme Matku Počas apoštolskej cesty vo Fatime Svätý Otec zveril svet pod ochranu Božej Matky. Povedal: „V evanjeliu sme počuli Ježiša povedať učeníkovi: ,Hľa, tvoja matka‘ (Jn 19, 26 – 27). ,Máme Matku. Prekrásnu Pani,‘ hovorili si medzi sebou fatimskí vizionári cestou domov v ten požehnaný deň 13. mája pred…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran) Zastav sa, Ježiš vstal z mŕtvych Svätý Otec František na Veľkonočnú nedeľu pripomenul Božiemu ľudu poslanie Cirkvi ohlasovať Krista, ktorý vstal z mŕtvych. Povedal: „Dnes Cirkev opakuje, spieva, volá: ,Ježiš vstal z mŕtvych!‘ Nuž ako to je? Peter, Ján i ženy išli k hrobu, a ten bol prázdny. On tam…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran) Hľadá srdcia ako Máriino Na sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke Svätý Otec František povzbudil veriacich aj týmito slovami: „Je to sám Boh, kto sa ujíma iniciatívy a rozhodne sa vstúpiť do našich príbytkov – tak ako to urobil v prípade Márie – vstúpiť do našich každodenných zápasov, plných tiesne i túžob….

Read more »

By |

SLOVO SVÄTĚHO OTCA (Marek Baran) Škandál kríža Svätý Otec František pred modlitbou Anjel Pána v príhovore povzbudil veriacich slovom, v ktorom prepojil tému premenenia Pána s krížom: „Evanjelium tejto Druhej pôstnej nedele nám predkladá príbeh premenenia Pána. Takýmto spôsobom Pán nechal zažiariť vo svojej vlastnej osobe tú Božiu slávu, ktorú bolo možno prostredníctvom viery zachytiť…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran) Otvoriť sa Božiemu dychu Svätý Otec František vo svojej homílii poukázal na význam a prežívanie pôstneho obdobia: „Veľký pôst je cestou: vedie nás k víťazstvu milosrdenstva nad všetkým, čo nás chce zdrviť alebo nás zredukovať na niečo, čo nezodpovedá dôstojnosti Božích detí. Veľký pôst je cestou z otroctva k slobode,…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran) Angažovanosť v prospech chorých Svätý Otec František v posolstve k Svetovému dňu chorých povzbudzuje: „Tento deň je príležitosťou venovať osobitnú pozornosť situácii chorých a trpiacich; zároveň vyzýva tých, ktorí sa im venujú, počnúc ich príbuznými, zdravotníckymi pracovníkmi a dobrovoľníkmi, aby ďakovali za povolanie, ktoré prijali od Pána: sprevádzať chorých bratov…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran) Každodenný boj Svätý Otec František sa v rannej homílii zamýšľal nad otázkou, prečo prichádzali zástupy za Ježišom: „Božie slovo hovorí, že medzi ľuďmi boli chorí, ktorí hľadali uzdravenie. Ďalší ľudia prichádzali, aby počuli Ježiša, lebo nehovoril ako ich zákonníci, ale ako ten, kto má moc, a to sa dotýkalo srdca….

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran) Nie sme siroty Svätý Otec František vo svojej homílii upriamil pozornosť na materskú nehu Márie. Povedal: „Mária je ženou, ktorá vie zachovávať vo svojom srdci, čiže chrániť si, opatrovať si v srdci Božie pôsobenie v živote svojho ľudu. Naučila sa načúvať tlkotu srdca svojho Syna, kým bol ešte v jej…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran) Svätý Otec František na sviatok Narodenia Pána povzbudil veriacich týmito slovami: „,Zjavila sa Božia milosť, ktorá prináša spásu všetkým ľuďom‘ (Tít 2, 11). Slová apoštola Pavla zjavujú tajomstvo tejto svätej noci: zjavila sa Božia milosť, jeho bezplatný dar. V dieťati, ktoré nám je darované, sa stáva konkrétnou Božia láska k…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi