Archive For The “Slovo Svätého Otca” Category

Obraz Boha v duši človeka

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com) Svätý Otec vo svojom nedeľňajšom príhovore pred modlitbou Anjel Pána priblížil veriacim, čo znamená dávať to, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.   Evanjelium na dnešnú nedeľu (Mt 22, 15 – 21) nám ukazuje Ježiša v konfrontácii s pokrytectvom svojich neprajníkov. Tí mu skladajú mnohé komplimenty. Na…

Read more »

Boh je trpezlivý s každým z nás

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com) V príhovore pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec František poukázal na trpezlivosť, ktorú má Boh s človekom, a potrebu milosti pri jeho obrátení.   Svojím kázaním o Božom kráľovstve sa Ježiš stavia proti takej nábožnosti, ktorá je odtrhnutá od života človeka, ktorá neapeluje na jeho svedomie a zodpovednosť v konfrontácii s dobrom a zlom. Ukazuje to…

Read more »

Pochopiť jazyk kríža

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com) Svätý Otec František pri svojom príhovore v nedeľu na obed priblížil veriacim na základe evanjeliového príbehu, čo znamená zaprieť seba samého a vziať svoj kríž: V dnešnom evanjeliovom čítaní (porov. Mt 16, 21 – 27) Ježiš začína hovoriť učeníkom o svojom utrpení. Počas cesty do Jeruzalema svojim priateľom otvorene vysvetľuje všetko,…

Read more »

Srdce v Bohu aj v čase búrky

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: Svätý Otec František pri návšteve obetí tajfúnu Yolanda vo Filipinách v roku 2015. Zdroj: wikimedia.org) Svätý Otec vo svojom nedeľňajšom príhovore povzbudil Boží ľud cez evanjeliový príbeh o búrke na mori k dôvere a odovzdaní sa Otcovi v každom okamihu života.   Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Mt 14, 22 – 33) rozpráva o Ježišovi,…

Read more »

Stať sa hľadačmi nebeského kráľovstva

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com)   Svätý Otec František pred modlitbou Anjel Pána vo svojom príhovore povzbudil ľudí k tomu, aby boli odvážaní a kreatívni pri hľadaní a budovaní nebeského kráľovstva.   „Dnešné evanjelium (porov. Mt 13, 44 – 52) tvoria záverečné verše kapitoly, ktorú Matúš venuje podobenstvám o nebeskom kráľovstve: o ukrytom poklade, o vzácnej perle a o sieti hodenej…

Read more »

Boj o dobrú úrodu skrze milosrdenstvo

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: catholicherald.co.uk)   Pri tradičnej modlitbe Anjela Pána, pápež František vysvetlil podobenstvo o pšenici a kúkoli, cez ktoré upriamil pozornosť na boj s protivníkom – diablom, ktorý aj dnes zasieva medzi pšenicu kúkoľ.   V dnešnom Evanjeliu (Mt 13, 24 – 43) opäť stretávame Ježiša rozhodnutého hovoriť zástupom o Božom kráľovstve v podobenstvách. Zastavím sa najmä…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi