V archíve pribudlo ďalšie vydanie Slova venované zjaveniu vo Fatime.

2018.01.21, nedeľa
«Left Right»
 • Sviatok po celej zemi

  SLOVO NA TÉMU (Juraj Gradoš)   Vianoce – toto slovo v dnešnom svete znamená pre kresťanov sviatky Narodenia ...

 • Vôňa rodiska za morom

  ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Do Ameriky emigrovali v priebehu 19. a 20. storočia státisíce gréckokatolíkov zo ...

 • Sedemdesiatročná charita

  UDALOSŤ (Silvia Hrabčáková)   Gréckokatolícka charita Prešov si v novembri pripomenula 70 rokov od svojho ...

 • Dobré veci v našom práve pre rodiny

  SLOVO V RODINE (Anton Chromík)   Slováci sú široko-ďaleko známi svojím hundraním na všetko, čo u nás ...

«Left Right»

ZAMYSLENIE NA DNES

Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. (Lk 18, 13)

(Ján Rusnák) Jeden misionár píše, ako raz k nemu do chrámu vstúpil človek, ktorý dlhé roky nebol v chráme. Po svätej liturgii prišiel za ním s veľkým zápalom, že odteraz sa to zmení a bude pravidelne navštevovať nedeľné bohoslužby. Ale na druhú nedeľu už neprišiel. Kňaz sa s ním po dlhom čase stretol a pýtal sa, čo sa deje. Muž mu odpovedal: „Keď som bol naposledy v chráme, všetky oči tých pobožných ľudí sa upreli na mňa a cítil som, ako zvysoka na mňa pozerajú. Iste sa pýtali, že čo tu tento neznaboh medzi nami hľadá. Kde bol doteraz? Teraz, keď je starý, už mu je aj Boh dobrý?“ Na záver rozhovoru s kňazom povedal túto vetu: „Viem, že Boh by ma iste prijal, ale ľudia ma neprijali.“

 

Nesprávame sa aj my tak? Dajme jasne najavo, že Boha a ľudí potrebujeme. S takouto poníženosťou pristúpme aj teraz k Božiemu oltáru a s radosťou podajme ruku človekovi, o ktorom sme možno presvedčení, že je „mýtnik“.

Správy

Slovenské eparchie vyslali koledníkov Dobrej noviny

Slovenské eparchie vyslali koledníkov Dobrej noviny

Košická eparchia Vladyka Milan Chautur CsSR, košický eparcha, 2. decembra požehnal a vyslal koledníkov Dobrej noviny na záver fatimskej soboty v Bazilike Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach. Výťažok z Dobrej noviny putuje na podporu ...

Jednou vetou (1)

Školský časopis Cirkevnej základnej školy sv. Juraja vo Svidníku Tambolko získal 24. novembra tretie miesto na celoslovenskej súťaži triednych a školských časopisov pre žiakov základných a stredných škôl PRO SLAVIS 2017. (H. Varchulová, J. ...

Krátke správy z domova (1)

Počas desiatich rokov projektu Zachráňme životy, ktorý vznikol 6. decembra 2007 v rámci občianskeho združenia Fórum života, sa podarilo zachrániť život 128 detí, ktorých mamy uvažovali o interrupcii. Pracovníci projektu doposiaľ riešili 2 140 ...

Krátke správy z domova (1)

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ prijal 29. novembra na Archieparchiálnom úrade v Prešove maďarského metropolitu Fülöpa Kocsisa a primátora mesta Debrecín Lászlóa Pappa. Program pokračoval na prešovskej radnici stretnutím s ...

Počas vianočných sviatkov Svätý Otec František vyzýval k odvahe byť pohostinným

Počas vianočných sviatkov Svätý Otec František vyzýval k odvahe byť pohostinným

Vianočnú svätú omšu vo Svätej noci slávil Svätý Otec František z 24. na 25. decembra v Bazilike sv. Petra. V úvode diakon predniesol v latinskom jazyku spev Kalendy ohlasujúci udalosť narodenia Ježiša Krista v Betleheme. Svätý Otec si potom ...

V Rakúsku vzniká slovenská gréckokatolícka misia

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky sv. Annou 8. decembra sa na zámku v Trumau v Dolnom Rakúsku slávila prvá svätá liturgia pre slovenských gréckokatolíkov žijúcich v Rakúsku. Na svätej liturgii sa zúčastnilo viac ako dvadsať ...

Krátke správy zo sveta (1)

Päť učiteľov Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom sa 15. – 19. novembra zúčastnilo na prípravnom stretnutí v Maďarsku, aby spoločne s kolegami z partnerských škôl z Maďarska, Talianska, Nemecka a Poľska naplánovali stretnutia nového ...

Skupina Anastasis ’95 v Košiciach zakončila sériu koncertov Zapáľme svet

Skupina Anastasis ’95 v Košiciach zakončila sériu koncertov Zapáľme svet

Gréckokatolícka kňazská hudobná skupina Anastasis ’95 zakončila 28. novembra v dominikánskom kultúrnom centre Veritas v Košiciach sériu evanjelizačných koncertov Zapáľme svet. Košický koncert bol organizovaný v rámci Roka výročí Košickej ...

V Trebišove chválili Boha detské a mládežnícke cirkevné zbory Košickej eparchie

V Trebišove chválili Boha detské a mládežnícke cirkevné zbory Košickej eparchie

Rada pre mládež Košickej eparchie pripravila 26. novembra v MsKS v Trebišove 8. ročník Prehliadky detských a mládežníckych zborov Košickej eparchie blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku. Krásu svojich hlasov prezentovalo šestnásť ...

Prešovský seminár privítal svätého Mikuláša

Do Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove zavítal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu s vladykom Jánom Eugenom Kočišom pri príležitosti mikulášskeho programu, ktorý je v kňazskom seminári už ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi