2020.07.07, utorok
«vľavo právo »
«vľavo právo »

Splácame veľký spoločenský dlh

Splácame veľký spoločenský dlh

UDALOSŤ (Michal Pavlišinovič; foto: Peter Vanko)   Pri múre Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove sa 25. mája uskutočnilo slávnostné odhalenie pamätnej tabule, ktorá má pripomínať dve smutné výročia: 70. výročie ...

Voľná nedeľa

Voľná nedeľa

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Pandémia je na ústupe a bežný život sa pomaly vracia. Čo tento čas ukázal? Tak, ako povedala moja alergiologička: „Ukázal, čo je dôležité.“ Za tieto dva mesiace sme dokázali žiť iným životom. ...

Cholera v roku 1831

Cholera v roku 1831

RECENZIA (Anton Liška; foto: Juraj Gradoš)   Spomedzi všetkých epidémií, ktoré v prvej polovici 19. storočia zasiahli Uhorsko, bola najničivejšia epidémia cholery. Do Európy prenikla pravdepodobne z oblasti Indie už v roku 1830. Najprv sa ...

Rozprava o autorite rodičov

Rozprava o autorite rodičov

SLOVO V RODINE (Peter Fudaly; foto: pexels.com)   V čom teda spočíva autorita otca a autorita matky? V čom sa navzájom odlišujú a v čom sú zároveň jedinečné? Ako sa vzájomne dopĺňajú, a tak verne ...

Láska, Bože, láska

Láska, Bože, láska

SVEDECTVO (Anička & Adam; foto: pexels.com) Za pomoci priateľov na dedine u starých rodičov som sa v desiatich rokoch dopracoval k svojej prvej závislosti. Fajčil som každý deň dve až štyri cigarety. Potom som to naučil aj kamarátov v mojom ...

Ľudia, ktorých možno poznáte

Ľudia, ktorých možno poznáte

SVÄTÝ MARTIN DE PORRES (foto: tiemporeal.com.pe)   Tento svätý (1579 – 1639) pochádza z Peru. Jeho matka bola černošská otrokyňa. Vzhľadom na svoju tmavú pleť sa nemohol stať rehoľníkom, a preto vstúpil do kláštora Panny Márie ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi