2019.12.01, nedeľa
«Left Right»
 • Svätý Duch známy neznámy

  SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák; foto: wikimedia.org)   V predchádzajúcom článku sme popísali charizmu – dar ...

 • Ochrana dieťaťa chráni matku

  ROZHOVOR (Juraj Gradoš; preklad: Miroslav Dancák; foto: TKKBS/Peter Zimen)   Na Slovensku sa po Národnom ...

 • Za najmenších z nás…

  UDALOSŤ (TK KBS, Lukáš Maček, Marek Kaľata, Milan Kmec, Viktória Žolnová; foto: Richard Fučko)   To bolo heslo ...

 • Násilie v rodine

  SLOVO V RODINE (Janka Šípošová; foto: pxhere.com)   Problematika tzv. domáceho násilia vo všeobecnosti už nie ...

«Left Right»
  • Tiché zmierenie

   SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   O chvíľu sa najnavštevovanejším miestom na Slo...

   2019.11.25, pondelok
  • Časopis Slovo na rok 2020

   Odporúčaný príspevok na Slovo do 25. novembra 2019: • za odber 1 až 10 ks z každé...

   2019.11.22, piatok
  • Biologická liečba

   BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pexels.com)   Pri biologickej liečbe nejde o značkov...

   2019.11.18, pondelok
  • Keď je čas

   SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Minulý september bol pre mňa a všetkých grécko...

   2019.11.11, pondelok
  • V našom sídle

   PRÍBEH (Marta Gromošová; foto: Daniel Gordan)   Keď navštívia bratislavské det...

   2019.11.23, sobota
  • Štipcoviny

   VYROBENÉ DOMA (Dada Kolesárová) Drevené štipce sa kedysi používali oveľa častejš...

   2019.11.08, piatok
  • Hrad Zborov

   ZAUJÍMAVOSŤ (Juraj Gradoš; foto: upload.wikimedia.org)   Nad obcou Zborov nad poto...

   2019.11.07, štvrtok
  • Mesto Bardejov

   TURISTIKA (Juraj Gradoš; foto: upload.wikimedia.org)   Niektoré mestá na Slovensku...

   2019.11.06, streda

ZAMYSLENIE NA DNES

Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. (Lk 21, 33)

(Radoslav Záhorský) Ľudia sa zapodievajú poväčšine prvou časťou tejto Ježišovej predpovede. Pretriasa sa téma o konci sveta. Kedy sa to stane? Čo tomu bude prechádzať? Aké budú okolnosti a kto sa zachráni? Nie je však dôležité ani potrebné pre nás kresťanov poznať obdobie či dátum. Podstatné je, aby bol náš život prežitý v plnej zodpovednosti za svoju spásu a v očakávaní Božieho kráľovstva.

Správy

Vo Vyšnom Kazimíre posvätili novú farskú budovu

Vo Vyšnom Kazimíre posvätili novú farskú budovu

VYŠNÝ KAZIMÍR ■ Počas slávnosti chrámového sviatku sv. Paraskevy z Ikónie posvätil 27. októbra prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ novú farskú budovu. V úvode vladyku privítal starosta obce Michal Duda. Po posvätení nasledovala ...

Posviacka bohostánku v Dorke

Posviacka bohostánku v Dorke

PREŠOV ■ V Centre pre obnovu rodiny Dorka sa 25. novembra uskutočnila v miestnej Kaplnke Panny Márie Guadalupskej posviacka kivotu – bohostánku. Posviacku pred začiatkom svätej liturgie vykonal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. ...

Polstoročnica monastiera baziliánok v Bardejove

Polstoročnica monastiera baziliánok v Bardejove

BARDEJOV ■ Vo farskom  Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla slávil 12. októbra prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ archijerejskú svätú liturgiu pri príležitosti polstoročnice od príchodu sestier Rádu svätého Bazila Veľkého do Bardejova. ...

Krátke správy z domova (22)

BRATISLAVA ■ Národná rada Slovenskej republiky 31. októbra posunula do druhého čítania novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá okrem iného zavádza pravidlo, aby matka pred potratom videla na ultrazvuku svoje dieťa a počula tlkot jeho ...

Exhumácia telesných ostatkov otca Mastiliaka

Exhumácia telesných ostatkov otca Mastiliaka

MICHALOVCE – STROPKOV ■ Po získaní potrebných povolení z Posvätnej kongregácie pre kauzy svätých v Ríme a kompetentných úradov na Slovensku sa 18. septembra uskutočnila exhumácia telesných ostatkov Božieho služobníka Jána Ivana Mastiliaka CSsR. ...

AŠAD o praktickom vedení stretiek či o kreativite

JUSKOVA VOĽA ■ V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka sa 25. – 27. októbra konala Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka (AŠAD), na ktorej sa stretlo šesťdesiat účastníkov Školy učeníka a štyridsať účastníkov Školy služby.   ...

Krátke správy z domova (22)

ZBOROV ■ Veriaci farnosti Vyšný Orlík sa 26. októbra pod vedením správcu farnosti otca Mateja Fečka zúčastnili na turistickom výstupe na Zborovský hrad, aby tak upevnili vzájomné priateľské vzťahy. (M. Bešenyiová)   PREŠOV ■ ...

Krátke správy z domova (22)

ZÁVADKA ■ Počas mimoriadneho misijného mesiaca 11. – 13. októbra otcovia Jozef Jurčenko CSsR a Jozef Kišák CSsR vykonali obnovu svätých misií v obci Závadka. Svojimi kázňami povzbudzovali veriacich k vydávaniu svedectva viery pre tento svet. (J. ...

Konferencia o prenasledovaní kresťanov

Konferencia o prenasledovaní kresťanov

BUDAPEŠŤ ■ Hlavní predstavitelia štyroch cirkví v Sýrii Ignác Efrém II., patriarcha Sýrskej pravoslávnej cirkvi, Ján X., grécky patriarcha Antiochijskej cirkvi, Josif Absi I., patriarcha Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi, a Jozef Ignác Jozef ...

Monoteistické náboženstvá sa vyjadrili k eutanázii

VATIKÁN ■ Spoločnú deklaráciu abrahámovských monoteistických náboženstiev o problematike konca života podpísali 28. októbra zástupcovia kresťanov, židov a moslimov. Celkovo šestnásť podpisov zástupcov katolíkov, pravoslávnych, židov a moslimov ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi