2018.04.15, nedeľa
«Left Right»
«Left Right»

ZAMYSLENIE NA DNES

Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.“ (Jn 6, 53)

(Michal Jančišin) Ján je jediný evanjelista, ktorý neprináša popis Poslednej večere, ale viac než všetci ostatní uvažuje o jej hlbokom význame. Treba dodať, že po pasáži o Eucharistii mnohí z jeho učeníkov Ježiša opustili a viac s ním nechodili. Eucharistia bola nepochopená. Bol to škandál.
Štvrté cirkevné prikázanie znie: „Aspoň raz v roku sa vyspovedať a prijať Eucharistiu.“ Cirkev ako dobrá matka musela dať tento príkaz, pretože aj dnes mnohí okolo Eucharistie len prechádzajú.
Túžim po živote? Čo pre to robím?

Správy

V kláštore redemptoristiek sa uskutočnil ikonopisecký kurz

V kláštore redemptoristiek sa uskutočnil ikonopisecký kurz

Vo Svätotrojickom kláštore sestier redemptoristiek vo Vranove nad Topľou-Lomnici sa 12. – 18. marca uskutočnila ikonopisecká škola. Siedmich účastníkov z rôznych kútov Slovenska odborne viedol pravoslávny rumunský ikonopisec Mihai Cucu.   ...

Deti v Trenčíne sa v pôste modlili tretiu hodinku

Deti v Trenčíne sa v pôste modlili tretiu hodinku

V Cirkevnej materskej škole bl. Tarzície v Trenčíne sa deti počas Veľkého pôstu týždenne stretávali v kaplnke kláštora sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorá je zároveň školskou kaplnkou, aby sa spoločne s otcom Igorom Cingeľom, ...

V Zbudzi majú nový ikonostas

V Zbudzi majú nový ikonostas

Na Krížupoklonnú nedeľu 4. marca slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, archijerejskú svätú liturgiu v Cerkvi Premenenia Pána v Zbudzi, vo filiálnej obci farnosti Michalovce. Pred svätou liturgiou vladyka Milan posvätil nový ...

Zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc sa predstavil v Borši

Miešaný zbor sv. Cyrila a Metoda, ktorý pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej pôsobí pri Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach, sa 11. marca predstavil v gréckokatolíckom Chráme sv. Eliáša vo farnosti Borša v Maďarskom ...

Vladyka Ján Babjak navštívil Nižné Repaše

Na Tretiu pôstnu nedeľu – Krížupoklonnú 4. marca navštívil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ obec Nižné Repaše, filiálku farnosti Torysky. S miestnym farárom otcom Mariánom Sterančákom slávil Liturgiu svätého Bazila Veľkého. V ...

V Humenskom vikariáte prezentovali pravdu o Istanbulskom dohovore

V Humenskom vikariáte prezentovali pravdu o Istanbulskom dohovore

V humenskom Chráme Zostúpenia Svätého Ducha na Dubníku sa 3. marca uskutočnil ďalší z cyklov Slovenský dohovor za rodinu. Organizátorom podujatia bolo spoločenstvo Marana tha z Prešova pod vedením Erika Zbiňovského. Podujatie sa nieslo v duchu ...

Duchovná obnova mladých z Humenného

Duchovná obnova mladých z Humenného

Mladí z Humenného sa 26. – 28. februára zúčastnili v Poprade na duchovnej obnove s názvom Duchovný úlet 2 pod vedením redemptoristu otca Maroša Dupnáka. V úvodný deň navštívili Štrbské pleso a po návrate sa venovali téme Komunikácia a vzťahy, ...

V Košickej eparchii sa uskutočnilo formačné stretnutie kňazských manželských párov

V rámci kňazského dňa sa 24. februára v Trebišove stretli s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, kňazské manželské páry Košickej eparchie, keďže v rámci kňazských formačných dní je jedno stretnutie v roku zamerané aj na formáciu ...

Do večnosti odišla sestra Eugénia Sakalová

Do večnosti odišla sestra Eugénia Sakalová

Vo veku 88 rokov života a 71 rokov zasväteného života odovzdala 14. marca svoju dušu Pánovi sestra Eugénia Helena Sakalová OSBM. Zádušnú svätú liturgiu a pohrebné obrady slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ 16. marca v Chráme ...

Jednou vetou (7)

V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli sa 25. februára – 1. marca konal prvý ročník jarného tábora s programom, ktorý zahŕňal katechézy, hry, workshopy a ďalšie aktivity. (S. Kolesárová, M. Nergešová)   Pri ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi