2018.03.18, nedeľa
«Left Right»
 • O2H zmeniť sa

  SLOVO NA TÉMU (O2H)   V nasledujúcich číslach Slova sa pridáme k mladým, ktorí sa v tomto roku stretnú ...

 • Úsmev a vzor ako poslanie

    ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Rok 2018 je rokom výročí. V tomto roku si svoje malé životné jubileum ...

 • Bohu chýba každý

    UDALOSŤ (Stanislav Gábor)   Bratislavskú gréckokatolícku eparchiu zriadil 30. januára 2008 pápež ...

 • Rodina a kánonické právo

  SLOVO V RODINE (Jozef Miňo)   Kánonické právo sa vyvíjalo a tvorilo v úzkom spojení so životom Cirkvi. Prvé ...

«Left Right»

ZAMYSLENIE NA DNES

Nohy a ruky mal ovinuté plátnom… (Jn 11, 44)

(Mikuláš Chanáth) Aj dušu si obliekame. Niekedy chodíme celé dni v smútku, inokedy v sebaľútosti, pochybnostiach, pocitoch krivdy, výčitkách, hneve… Tak si teraz vyzleč tie pohrebné plachty, zriekaj sa týchto vecí a cielene si dnes obleč nádej. Rozhodni sa chodiť v radosti, veď sú na to mnohé dôvody. Obleč si trpezlivosť, milosrdenstvo, pokoj, dôveru… Už dnes môžeš chodiť v Ježišovej láske a istote.

Správy

V Prešove sa stretli vladyka Ján Babjak a evanjelický biskup Miloš Klátik

V Prešove sa stretli vladyka Ján Babjak a evanjelický biskup Miloš Klátik

Gréckokatolícky arcibiskupský úrad v Prešove navštívil 16. februára generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. Miloš Klátik s generálnym dozorcom Imrichom Lukáčom. Prijal ich prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ spolu s protosynkelom ...

Vladyka Ján Babjak navštívil veriacich v Obručnom

Vladyka Ján Babjak navštívil veriacich v Obručnom

  Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ 11. februára navštívil veriacich v Obručnom, kde slávil svätú liturgiu. Vo filiálnej obci Obručné, ktorá patrí do farnosti Čirč, žije iba 29 obyvateľov. Išlo o prvú návštevu arcibiskupa ...

Na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo Svidníku sa uskutočnil Deň otvorených dverí

Dvere rodičom, žiakom a priateľom školy sa na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo Svidníku otvorili 11. februára. Učitelia, žiaci a zamestnanci školy pre návštevníkov pripravili program, ktorý otvorilo divadelné predstavenie rozprávky ...

Bratislava zažila fašiangový karneval

Vo farnosti Bratislava-Staré Mesto sa 10. februára v spoločenskej sále eparchiálneho úradu uskutočnil fašiangový karneval. Zúčastnilo sa na ňom vyše tridsať detí spolu so svojimi rodičmi, z ktorých mnohí prišli tiež v maskách. Úvod karnevalu ...

V Sobranciach posvätili prvé gréckokatolícke televízne štúdio

V Sobranciach posvätili prvé gréckokatolícke televízne štúdio

Košický eparcha Milan Chautur CSsR 11. februára posvätil priestory televízneho štúdia mediálneho projektu LOGOS v Sobranciach. Televízne štúdio zamerané na kresťanskú mediálnu tvorbu je pokračovaním projektu Gréckokatolíckeho magazínu. Štúdio ...

Na Devíne si pripomenuli 1150. výročie schválenia staroslovienčiny

Na Devíne si pripomenuli 1150. výročie schválenia staroslovienčiny

  V Kostole svätého Kríža na Devíne sa v sobotu 10. februára konalo podujatie pri príležitosti 1150. výročia schválenia staroslovienčiny za liturgický jazyk. Organizátormi osláv bolo občianske združenie Dedičstvo otcov, rímskokatolícka ...

V Stropkove sa uskutočnila duchovná obnova o kňazskom a rehoľnom povolaní

V kláštore redemptoristov v Stropkove sa 2. – 4. februára konala duchovná obnova o kňazskom a rehoľnom povolaní pre mladých mužov. Súčasťou programu boli spoločné rozhovory, modlitby, spovede, katechézy a inšpiratívne aktivity.   Prvým ...

V Prešove sa konalo 25. zasadnutie Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi

V Prešove sa konalo 25. zasadnutie Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi

Na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove sa 7. februára konalo 25. zasadnutie Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. Zúčastnili sa na ňom prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, košický ...

Hierarchovia Prešovskej metropolie sa stretli so zasvätenými osobami

Hierarchovia Prešovskej metropolie sa stretli so zasvätenými osobami

Zasvätené osoby pôsobiace na území Košickej eparchie sa s košickým eparchom Milanom Chauturom CSsR stretli v rámci slávenie februárovej fatimskej soboty 3. februára v bazilike minor v Michalovciach. Program sa začal prednáškou provinciálnej ...

Jednou vetou (5-6)

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, košický eparcha Milan Chautur CSsR, bratislavský eparcha Peter Rusnák a mukačevský eparcha Milan Šášik CM sa 30. januára zúčastnili na svätej omši v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, ktorou sa košický ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi