2018.05.24, štvrtok
«Left Right»
 • Od energie k človeku

    ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   RNDr. Mikuláš Bánó, CSc., emeritný pracovník Ústavu experimentálnej fyziky, ...

 • Riešenie, nie odsúdenie

  UDALOSŤ (Silvia Hrabčáková)   V roku 1993 vzniklo v rámci Gréckokatolíckej charity Prešov zariadenie Dom ...

 • Nikdy nie som sám

  SLOVO V RODINE (Juraj Gradoš)   Svet sa mení. No ako je na tom človek? Aj ten sa mení. Najväčší posun je dnes ...

 • O2H Žiť v pravde

    SLOVO NA TÉMU (O2H)   Milý smädný priateľ, spomeň si na chvíľu, keď si pociťoval príšerný smäd. Takých ...

«Left Right»

ZAMYSLENIE NA DNES

Vôbec neprisahajte… (Mt 5, 34)

(Slavomír Jusko) Sudca Jefte je pre nás varovným príkladom. Prisahá Bohu, že pokiaľ zvíťazí, obetuje Bohu prvé, čo doma stretne. A vyšla mu v ústrety dcéra. Rituálne zavraždí vlastnú dcéru a ešte do toho zatiahne aj Pána ako ručiteľa. Neprisahajme. Problém prísahy je, že sa zaväzujeme k niečomu, čím nedisponujeme. Budúcnosť je v Božej ruke. Ani skutočná farba našich vlasov nie je v našej kompetencii, aj keď ich dočasne vieme zafarbiť.

Správy

Krátke správy z domova (10)

Na Základnej škole s materskou školou v Jakubanoch boli 20. apríla ocenení žiaci, ktorí sa zúčastnili na interaktívnych vedomostných kvízoch pod názvom Vo svetle výročí. Tie vznikli v rámci medzipredmetovej spolupráce náboženská výchova, ...

Krátke správy z domova (10)

V Jubilejnom roku Prešovskej archieparchie sa 10. apríla v Cerkvi Narodenia Presvätej Bohorodičky v Becherove uskutočnil paschálny koncert Kňazského zboru sv. Jakuba. Koncert sa začal vstupom kňazského zboru za spevu stichyry z utierne Paschy ...

Ostatky kardinála Jozefa Berana sa vrátili do Česka

Ostatky kardinála Jozefa Berana sa vrátili do Česka

V Ríme sa 19. – 20. apríla konala rozlúčka s telesnými ostatkami pražského arcibiskupa a kardinála Jozefa Berana, ktoré od jeho smrti v roku 1969 odpočívali v pápežských kryptách pod Bazilikou sv. Petra. Svätú omšu slávil 19. apríla v českom ...

Bohoslovci z Prešova navštívili Lublin

Bohoslovci z Prešova navštívili Lublin

V rámci medzinárodnej spolupráce medzi východnými kňazskými seminármi v Európe navštívili 20. – 22. apríla štrnásti bohoslovci spolu s rektorom a vicerektorom Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča ...

Krátke správy zo sveta (10)

V dvoch čínskych provinciách, v najľudnatejšej Che-nan a v Sin-ťjang i v Ujgurskej autonómnej oblasti, ktorá je najrozľahlejšia, bola 8. apríla uplatnená smernica zakazujúca vstup do kostolov pre mladých ľudí do 18 rokov. Zákaz sa týka aj ...

V Košiciach sa uskutočnila spomienka na prvé stretnutie duchovných od likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi

V Košiciach sa uskutočnila spomienka na prvé stretnutie duchovných od likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi

V priestoroch rímskokatolíckeho Arcibiskupského úradu v Košiciach sa 18. apríla konala spomienka pri príležitosti 50. výročia prvého verejného stretnutia gréckokatolíckych duchovných po osemnástich rokoch od likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi vo ...

Bohoslovci predstavili život v prešovskom seminári

Bohoslovci predstavili život v prešovskom seminári

Gréckokatolícky kňazský seminár bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove otvoril 15. apríla brány pre verejnosť. Program sa začal archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ spolu s predstavenými ...

V Byšte posvätil vladyka Milan Chautur obnovený chrám

V Byšte posvätil vladyka Milan Chautur obnovený chrám

Spoločenstvo veriacich v obci Byšta, ktorá patrí do farnosti Brezina, sa 15. apríla zišlo na odpustovej slávnosti sv. veľkomučeníka a divotvorcu Juraja, pri ktorej vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, posvätil obnovený vonkajšok chrámu. ...

Pracoviská Gréckokatolíckej charity Prešov vo Svidníku otvorili dvere dokorán

Pracoviská Gréckokatolíckej charity Prešov vo Svidníku otvorili dvere dokorán

Dom sv. Faustíny a sociálne centrum vo Svidníku, ktoré patria do štruktúr Gréckokatolíckej charity Prešov, už po ôsmykrát pripravili Deň otvorených dverí a 10. apríla privítali pozvaných hostí aj širokú verejnosť. Program sa začal svätou ...

V Humennom si pripomenuli prvé výročie zriadenia vikariátu

V Humennom si pripomenuli prvé výročie zriadenia vikariátu

V Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom sa 14. apríla slávila ďakovná svätá liturgia pri príležitosti výročia zriadenia Humenského archieparchiálneho vikariátu. V úvode slávnosti humenský vikár otec Martin Zlacký privítal prešovského ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi