2019.07.23, utorok
«Left Right»
 • Gréckokatolícki novokňazi

  UDALOSŤ (Miroslav Baran)   Prešovská archieparchia: Svätiteľ: Mons. Ján Babjak SJ Kňazská vysviacka: 16. jún ...

 • Nezamestnanosť v živote rodiny

  SLOVO V RODINE (Nataša Bujdová; foto: wikipedia.org)   Po revolúcii v roku 1989 došlo k mnohým zmenám v našej ...

 • Svätý Duch, známy neznámy

  SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák)   V rozhovore so ženou Samaritánkou Ježiš okrem iného povedal: „Boh je duch.“ (Jn ...

 • S Božím Duchom

  ROZHOVOR (Miroslav Baran; foto: Štefan Keruľ-Kmec ml.)   Ohlasuje evanjelium po celom svete, sprevádza ľudí ...

«Left Right»
  • Kresťan a občan

   SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Žijeme v občianskej spoločnosti, kde hodnota čl...

   2019.07.22, pondelok
  • Biobanky a peniaze

   BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: www.army.mil)   Biobankovanie je výbornou, veľmi potre...

   2019.07.15, pondelok
  • Konať dobro

   SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Dobro. Slovo, ktoré tak príjemne znie. Akosi všet...

   2019.07.08, pondelok
  • Súhlas s biobankovaním

   BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: media.defense.gov)   Biobanky zhromažďujú, uchovávaj...

   2019.07.01, pondelok
  • Sila modlitby

   SVEDECTVO (Livka a Andrej; foto: pixnio.com)   Spoznali sme sa na matfyze v Bratislav...

   2019.07.20, sobota
  • Projektohranie

   PRÍBEH (Marta Gromošová; foto: PxHere.com)   Naše deti sa s obľubou hrávali na...

   2019.07.06, sobota
  • Camino do neba

   Svedectvo (Ľubka; foto: www.outdoorfilmy.sk)   Chcem sa z celého srdca poďakovať ...

   2019.06.22, sobota
  • Cykloželeznička

   ZAUJÍMAVOSŤ (Juraj Gradoš; foto: archív)   Milovníci cyklistiky často využíva...

   2019.06.06, štvrtok

ZAMYSLENIE NA DNES

Na návod svojej matky povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ (Mt 14, 8)

(Peter Vansač) Herodes opitý vínom aj zmyselnosťou sľúbil dievčaťu, že mu dá všetko. Takto dal príležitosť Herodiade, aby sa zbavila toho, ktorý im vyčítal cudzoložstvo. Hriech vždy môže splodiť len ďalší hriech. Cudzoložstvo, opilstvo, zmyselnosť pripravili sv. Jána Krstiteľa o hlavu. Najhoršie je, že Herodiada do hriechu zaplietla aj svoju dcéru. Ako matka mala chrániť svoje dieťa. Kresťanské matky, v akom duchu a prostredí vychovávate svoje deti?

Správy

Ukrajinské bohoslužby v Bratislave

BRATISLAVA-LAMAČ ■ V Kostole sv. Rozálie slávila 30. mája ukrajinská menšina žijúca v Bratislave a okolí druhú svätú liturgiu v ukrajinčine za ukrajinských vojakov padlých v druhej svetovej vojne a prenasledovaných kňazov a biskupov. Svätú ...

Duchovná obnova so svätými

Duchovná obnova so svätými

KOŠICE ■ V Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky sa 16. júna zavŕšila týždňová duchovná obnova Svätosť na dosah. Svätú liturgiu slávil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. V homílii zdôraznil, že ...

Oslávili 25 rokov kňazstva

Oslávili 25 rokov kňazstva

ĽUBOVEC ■ 20. júna, na sviatok Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista, sa veriaci z farnosti Ľubovec modlili za svojho kňaza otca Marka Kolesára, ktorý oslávil 25. výročie kňazskej vysviacky. Po liturgickom ...

Posviacka exteriéru v Giraltovciach

Posviacka exteriéru v Giraltovciach

GIRALTOVCE ■ V Nedeľu svätých otcov prvého ekumenického snemu 2. júna otec Daniel Dzurovčin, synkel pre ekonomiku Prešovskej archieparchie, posvätil novú vežu a exteriér obnovenej Cerkvi Matky ustavičnej pomoci. Na úvod ho pred vchodom do chrámu ...

Turistický deň Bratislavskej eparchie

Turistický deň Bratislavskej eparchie

ŠUMIAC ■ Na Horehroní vo farnosti Šumiac sa 1. júna konal Turistický deň Bratislavskej eparchie, ktorý bol spojený so slávnosťou chrámového sviatku Nanebovstúpenia Pána. Na svätej liturgii predsedal bratislavský eparcha Peter Rusnák za účasti ...

Žiaci a seniori súťažili na olympiáde

PREŠOV ■ V Dome sv. Kozmu a Damiána sa 12. júna konal Deň otvorených dverí a 7. ročník Kozmo-Damián olympiády. Projekt s témou Jeseň života v plnej kráse podporili Nadácia GRANVIA a o. z. LÁSKAVÉ RUKY. Za Nadáciu GRANVIA odovzdal Marek ...

Svätodušné sviatky v michalovskej bazilike

Svätodušné sviatky v michalovskej bazilike

MICHALOVCE ■ V Bazilike Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach sa 8. – 9. júna konala odpustová slávnosť Košickej eparchie. Pozvanie košického eparchu Milana Chautura CSsR na spoločné slávenie prijal arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár ...

Krátke správy z domova (13 – 14)

PREŠOV ■ Gréckokatolícka charita v Prešove 10. júna uviedla v literárnej kaviarni Viola nové hudobno-slovné CD Ježišu, dôverujeme ti, ktoré nahral dievčenský spevácky zbor Faustínky. Ten tvoria zverenkyne Domu sv. Faustíny vo Svidníku. CD ...

Svätenia v Prešovskej archieparchii

Svätenia v Prešovskej archieparchii

PREŠOV – ĽUTINA ■ Počas svätej liturgie na sviatok Zostúpenia Svätého Ducha 9. júna vysvätil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ v Katedrále sv. Jána Krstiteľa ôsmich diakonov. Svätenie prijali: Pavol Fečkanin, Miroslav Hamarčák, ...

Krátke správy z domova (13 – 14)

JUSKOVÁ VOĽA ■ V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka sa 7. – 9. júna konal záverečný víkend Archieparchiálnej školy animátora dobrovoľníka – AŠAD v tomto školskom roku. V Škole učeníka otec Martin Tkáč priblížil mladým svätú liturgiu, ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi