V archíve pribudlo ďalšie vydanie Slova venované zjaveniu vo Fatime.

2017.09.14, štvrtok
«Left Right»
«Left Right»

ZAMYSLENIE NA DNES

Tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko. (Mk 7, 6)

(Jozef Špes) Možno ste sa už mnohí stretli s tým, že vám niekto niečo hovorí, a pritom sa vám nedíva do očí. Tento postoj vyžadujeme, keď sa chceme presvedčiť o tom, či hovorí pravdu. Hovorí sa, že len veľmi málo ľudí sa dokáže pozerať do očí, a pritom klamať. Je to znak toho, že vonkajší prejav nie je v súlade s vnútrom. Boh však vidí do nášho srdca. Keď hovoríš niečo Bohu, nehovor slovami, ale srdcom.

Správy

V Poľsku si pripomenuli akciu Visla

V Poľsku si pripomenuli akciu Visla

Veriaci z gréckokatolíckych farností Veľký Lipník, Kamienka a Litmanová sa spolu s prešovským arcibiskupom metropolitom vladykom Jánom Babjakom SJ a niekoľkými kňazmi zúčastnili 30. júla v obci Jawórki v Poľsku na spomienkovom stretnutí pri ...

Krátke správy zo sveta (19 – 20)

Svätý Otec František ustanovil 8. augusta Andreja Rabia, protosynkela Filadelfskej archieparchie Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, za pomocného biskupa:: spomínaného biskupstva. Sídelným archieparchom a metropolitom je vladyka Štefan Soroka. ...

Na archieparchiálnom odpuste v Šašovej posvätili obraz Božieho milosrdenstva

Na archieparchiálnom odpuste v Šašovej posvätili obraz Božieho milosrdenstva

V Šašovej sa pri príležitosti sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky konal 12. a 13. augusta prešovský archieparchiálny odpust. Miestny farár Radoslav Tóth v úvode privítal pútnikov a mládež, ktorá putovala peši z Bardejova. Nasledovalo svätenie ...

V Spišskej Novej Vsi oslávili 20. výročie farnosti

V Spišskej Novej Vsi oslávili 20. výročie farnosti

Veriaci v Spišskej Novej Vsi spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, a vzácnym hosťom vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi, 6. augusta oslávili 20. výročie posvätenia chrámu i zriadenia ...

Na hore Zvir sa konala hlavná púť

Počas víkendu 5. a 6. augusta sa na hore Zvir v Litmanovej konala archieparchiálna odpustová slávnosť. Začala sa v sobotu dopoludnia bohatým duchovným programom. Večer slávil prešovský arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak SJ archijerejskú ...

V Stročíne majú nový ikonostas

Pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci Stročín zorganizovala miestna Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky v spolupráci s obecným úradom 5. augusta odpustovú slávnosť. Po privítaní zo strany starostu obce Jána Drimáka ...

Veriaci v Sobranciach oslavovali 70. výročie farnosti

Veriaci v Sobranciach oslavovali 70. výročie farnosti

Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, celebroval 30. júla odpustovú svätú liturgiu vo farskom Chráme sv. sedmopočetníkov v Sobranciach a spolu s veriacimi farnosti si pripomenul aj 70. výročie jej vzniku. Pred archijerejskou svätou ...

V Ložíne posvätil vladyka Milan Chautur obnovený chrám

Počas odpustu v obci Ložín 23. júla posvätil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, obnovený exteriér a interiér prvého chrámu na Slovensku zasväteného blahoslavenému hieromučeníkovi Petrovi Pavlovi Gojdičovi. Dôvodom posvätenia bola ...

V Bratislave sa konala 25. spomienka na sv. Gorazda

V Bratislave sa konala 25. spomienka na sv. Gorazda

V deň sviatku sv. sedmopočetníkov 27. júla sa v Katedrálnom chráme Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža v Bratislave konala jubilejná 25. spomienka na svätého Gorazda v Bratislave, ktorú pripravili Národné osvetové centrum Bratislava, ...

Vladyka Ján Babjak navštívil obec Výrava

Prešovský arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak SJ slávil 23. júla v obci Výrava, filiálke farnosti Svetlice, svätú liturgiu pri príležitosti 460. výročia prvej písomnej zmienky. Na slávnosti sa zúčastnil aj emeritný pomocný biskup Pražského ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi