V archíve pribudlo ďalšie vydanie Slova venované zjaveniu vo Fatime.

2018.01.18, štvrtok
«Left Right»
 • Vôňa rodiska za morom

  ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Do Ameriky emigrovali v priebehu 19. a 20. storočia státisíce gréckokatolíkov zo ...

 • Sedemdesiatročná charita

  UDALOSŤ (Silvia Hrabčáková)   Gréckokatolícka charita Prešov si v novembri pripomenula 70 rokov od svojho ...

 • Dobré veci v našom práve pre rodiny

  SLOVO V RODINE (Anton Chromík)   Slováci sú široko-ďaleko známi svojím hundraním na všetko, čo u nás ...

 • Vôňa kadidla

  SLOVO NA TÉMU (Valéria Juríčková)   Vyvolá spomienky na úžas, ktorý sme vnímali ako deti pri vstupe do chrámu. ...

«Left Right»

ZAMYSLENIE NA DNES

Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans. (Mk 12, 41b – 42)

(Ján Rusnák) Ježiš nehodnotí štedrosť podľa veľkosti daru, ale podľa úmyslu, s akým sa obetuje. Hoci nemáš nič na rozdávanie, predsa je čosi, čo by si mohol dať – je to čas. Čas venovaný ľuďom, ktorých ti Boh pošle do cesty. Maj otvorené srdce pre Boží hlas, upozorňujúci na povinnosti lásky voči blížnym. Takými sa usilujme byť v nastávajúcom týždni, a to budú tie posledné dve mince, ktoré z lásky k Bohu obetujeme.

Správy

Krátke správy z domova (1)

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ prijal 29. novembra na Archieparchiálnom úrade v Prešove maďarského metropolitu Fülöpa Kocsisa a primátora mesta Debrecín Lászlóa Pappa. Program pokračoval na prešovskej radnici stretnutím s ...

Počas vianočných sviatkov Svätý Otec František vyzýval k odvahe byť pohostinným

Počas vianočných sviatkov Svätý Otec František vyzýval k odvahe byť pohostinným

Vianočnú svätú omšu vo Svätej noci slávil Svätý Otec František z 24. na 25. decembra v Bazilike sv. Petra. V úvode diakon predniesol v latinskom jazyku spev Kalendy ohlasujúci udalosť narodenia Ježiša Krista v Betleheme. Svätý Otec si potom ...

V Rakúsku vzniká slovenská gréckokatolícka misia

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky sv. Annou 8. decembra sa na zámku v Trumau v Dolnom Rakúsku slávila prvá svätá liturgia pre slovenských gréckokatolíkov žijúcich v Rakúsku. Na svätej liturgii sa zúčastnilo viac ako dvadsať ...

Krátke správy zo sveta (1)

Päť učiteľov Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom sa 15. – 19. novembra zúčastnilo na prípravnom stretnutí v Maďarsku, aby spoločne s kolegami z partnerských škôl z Maďarska, Talianska, Nemecka a Poľska naplánovali stretnutia nového ...

Skupina Anastasis ’95 v Košiciach zakončila sériu koncertov Zapáľme svet

Skupina Anastasis ’95 v Košiciach zakončila sériu koncertov Zapáľme svet

Gréckokatolícka kňazská hudobná skupina Anastasis ’95 zakončila 28. novembra v dominikánskom kultúrnom centre Veritas v Košiciach sériu evanjelizačných koncertov Zapáľme svet. Košický koncert bol organizovaný v rámci Roka výročí Košickej ...

V Trebišove chválili Boha detské a mládežnícke cirkevné zbory Košickej eparchie

V Trebišove chválili Boha detské a mládežnícke cirkevné zbory Košickej eparchie

Rada pre mládež Košickej eparchie pripravila 26. novembra v MsKS v Trebišove 8. ročník Prehliadky detských a mládežníckych zborov Košickej eparchie blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku. Krásu svojich hlasov prezentovalo šestnásť ...

Prešovský seminár privítal svätého Mikuláša

Do Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove zavítal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu s vladykom Jánom Eugenom Kočišom pri príležitosti mikulášskeho programu, ktorý je v kňazskom seminári už ...

Vo Vojčiciach sa konal košický turnaj v stolnom tenise

V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež zorganizovala rada pre mládež Košickej eparchie 17. novembra za veľkej pomoci obce a farnosti Vojčice už 15. ročník Eparchiálneho turnaja v stolnom tenise. Program sa začal v Chráme Nanebostúpenia Pána vo ...

Oslava 15. výročia príchodu sestier Rehole najsvätejšieho Vykupiteľa na Slovensko

Oslava 15. výročia príchodu sestier Rehole najsvätejšieho Vykupiteľa na Slovensko

V zastúpení prešovského archieparchu metropolitu Jána Babjaka SJ slávil svätú liturgiu 26. novembra pri príležitosti 15. výročia príchodu sestier Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa na Slovensko prešovský protosynkel Mons. Ľubomír Petrík ...

V Trebišove zakončili jubilejný rok baziliánov eparchiálnou slávnosťou

V Trebišove zakončili jubilejný rok baziliánov eparchiálnou slávnosťou

V Nedeľu Krista Kráľa 26. novembra vyvrcholila košická eparchiálna odpustová slávnosť v rehoľnej kaplnke Rádu sv. Bazila Veľkého v Trebišove. Súčasne sa touto slávnosťou zakončil jubilejný rok baziliánov a miestni veriaci si pripomenuli 25. ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi