2018.11.20, utorok
«Left Right»
 • Svedok viery

  UDALOSŤ (Metod Marcel Lukačik CSsR, Daniel Černý; foto: Maroš Dupnák)   V bazilike otcov redemptoristov ...

 • 200 rokov putujúcej cirkvi

  UDALOSŤ (IS PA; foto: M. Žarnayová)   Prešovská gréckokatolícka eparchia bola kánonicky zriadená 22. septembra ...

 • Rodové prekliatia. Áno či nie?

  SLOVO V RODINE (Imrich Degro)   Vidíme, že v situáciách, ktoré iní hravo zvládajú, my z nepochopiteľných ...

 • Z jednej eparchie

  HISTÓRIA (Martin Mráz)   Každá idea sa k tomu, aby mohla prežiť, potrebuje vteliť do nejakej formy. Cirkev už ...

«Left Right»

ZAMYSLENIE NA DNES

… kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. (Lk 10, 38 – 39)

(Leontín Lizák st.) Viera nás učí, že máme do svojho života prijať Ježiša. Môžeme ho prijať dvoma spôsobmi, podľa vzoru Márie a Marty. Mária ho prijala ako učiteľa a počúvala ho, a Marta ako hosťa a obsluhovala ho. Ako ho prijať čo najlepšie? Ježiš chváli Máriu za výber lepšieho podielu, ale vo svojej múdrosti nás učí, že najlepšia je kombinácia oboch spôsobov – počúvať Božie slovo a uskutočňovať ho.

 

To je dôvod na to, aby sme prichádzali do chrámu, a to bol aj dôvod, prečo do chrámu vstupuje Mária. Tam nachádza Božiu múdrosť, aby mohla v plnosti prijať Slovo – Ježiša. Aj my môžeme počúvať Božie slovo a prijímať Eucharistiu, keď prichádzame do chrámu. Tak sa Ježiš stáva naším učiteľom, a zároveň aj hosťom, ktorému môžeme slúžiť. Nikdy teda nevynechaj možnosť ísť do chrámu bez ohľadu na to, či je nedeľa, sviatok, alebo všedný deň, aby si takto aj ty nasledoval príklad Bohorodičky.

Správy

Synoda o mladých ukázala Cirkvi smer

Synoda o mladých ukázala Cirkvi smer

Svätý Otec František 3. októbra svätou omšou na Námestí sv. Petra slávnostne otvoril 15. riadne generálne zhromaždenie Biskupskej synody s témou Mladí, viera a rozlišovanie povolania.   Ako hlava Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na ...

Rozkol v Pravoslávnej cirkvi

Svätá synoda Ekumenického patriarchátu v Konštantínopole, ktorá sa konala 9. – 11. októbra v Konštantínopole, rozhodla o udelení autokefálnosti Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi. Kyjevského metropolitu tak v budúcnosti nebude vymenovávať moskovský ...

Krátke správy zo sveta (23-24)

V Katedrále Povýšenia svätého Kríža Mukačevskej eparchie v Užhorode oslávili 27. septembra chrámový sviatok. Archijerejskú svätú liturgiu slávil mukačevský eparcha Milan Šášik CM za účasti pomocného biskupa Nila Jurija Luščaka a pozvaného hosťa ...

Vladyka Milan Chautur posvätil košické eparchiálne centrum pre mládež

V obci Dvorianky za účasti približne 400 ľudí posvätil 29. septembra košický eparcha Milan Chautur CSsR Centrum pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa. V závere liturgie vladyka Milan odovzdal dekrét o zriadení eparchiálneho centra pre ...

V Prešove sa na 27. riadnom zasadnutí stretla Rada hierarchov

V Prešove sa na 27. riadnom zasadnutí stretla Rada hierarchov

Na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove sa v 24. septembra konalo 27. riadne zasadnutie Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Zúčastnil sa na ňom aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello a ako ...

Vladyka Milan Lach zavítal na eparchiálnu odpustovú slávnosť v Bratislave

Vladyka Milan Lach zavítal na eparchiálnu odpustovú slávnosť v Bratislave

V bratislavskej Katedrále Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža sa 16. septembra konala eparchiálna slávnosť, počas ktorej bola vystavená ikona s pravými ostatkami svätého Kríža. Program vyvrcholil archijerejskou liturgiou, ktorej ...

Odpust v košickej katedrále bol spojený s kňazskou vysviackou

Odpust v košickej katedrále bol spojený s kňazskou vysviackou

Pri príležitosti sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky sa 8. – 9. septembra v košickej katedrále konala eparchiálna odpustová slávnosť. Sobotný program začal modlitbou deviatej hodinky, po ktorej nasledovalo svätenie vody a veľká večiereň ...

Anna Kolesárová bola vyhlásená za blahoslavenú

Anna Kolesárová bola vyhlásená za blahoslavenú

Slávnostný akt vyhlásenia Anny Kolesárovej za blahoslavenú vykonal 1. septembra v Košiciach prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Giovanni Angelo Becciu. V mene Svätého Otca Františka prečítal pápežský list o blahorečení, v ktorom sa ...

Sestry služobnice oslávili 90. výročie príchodu na Slovensko

Sestry služobnice oslávili 90. výročie príchodu na Slovensko

V prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa si 31. augusta sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie z Provincie Svätého Ducha na Slovensku pripomenuli 90. výročie príchodu sestier do Prešova. Svätú liturgiu slávil košický eparcha Milan Chautur ...

Na odpuste bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach redemptorista prijal diakonské svätenie

Na odpuste bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach redemptorista prijal diakonské svätenie

V Bazilike Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach sa 25. – 26. augusta konal odpust bl. Metoda Dominika Trčku, ktorý vyvrcholil nedeľnou archijerejskou svätou liturgiou. Hlavným sláviteľom bol bratislavský eparcha Peter Rusnák spolu s Andrijom ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi