2020.08.04, utorok
«vľavo právo »
«vľavo právo »

Mariánske paraliturgické piesne

Mariánske paraliturgické piesne

SLOVO O IKONE (Šimon Marinčák; foto: archív autora)   Paraliturgické piesne sú nekánonické piesne s náboženským obsahom. Sú modlitbového, prosebného alebo historizujúceho charakteru a obvykle majú štruktúru a formu ľudovej ...

Ján Pavol II. v Prešove

Ján Pavol II. v Prešove

UDALOSŤ (Miroslav Dancák; foto: archív redakcie)   Pred dvadsiatimi piatimi rokmi sa v Prešove uskutočnila historická udalosť. 2. júla 1995 sem prvýkrát v dejinách v osobe Jána Pavla II. zavítal rímsky pápež. V prvú ...

Miesto pokoja

Miesto pokoja

SLOVO NA ÚVOD (Ján Babjak SJ)   Milí priatelia, mariánski ctitelia a všetci, ktorí ste si obľúbili mariánske pútnické miesto Litmanová, všetkých vás srdečne pozdravujem.   Každý, kto raz príde na horu Zvir do Litmanovej, zatúži sa ...

Výchova v rodine verzus okolitá spoločnosť

Výchova v rodine verzus okolitá spoločnosť

SLOVO V RODINE (Peter Vansač; foto: pexels.com)   Často sa ako rodičia dostávame do situácií, keď naše domáce pravidlá a spôsob života sú konfrontované s okolitým svetom. Najčastejšie to vidno u detí a na ich výchove. ...

Chutný chlebík

Chutný chlebík

PRÍBEH (Marta Gromošová; foto: pexels.com)   Okolo veľkonočných sviatkov bolo ťažké vyhodnotiť krízu, ktorá našu krajinu i okolitý stredoeurópsky svet zasiahla. Kým v Číne rátali obete pre nás dovtedy nepredstaviteľnej hrôzy, členovia ...

Ľudia, ktorých možno poznáte

Ľudia, ktorých možno poznáte

SVÄTÝ FRANTIŠEK Z FATIMY (foto: archív redakcie)   Príbeh troch detí z Fatimy poznajú mnohí. Predtým než sa František Marto stretol s Pannou Máriou, nebol ničím výnimočný. Keď mu niektoré dieťa ukradlo vreckovku, František sa nesnažil ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi