Archive For The “1Zamyslenie” Category

Herodes dovŕšil všetko tým, že Jána zatvoril do väzenia. (Lk 3, 20)

By |

Herodes dovŕšil všetko tým, že Jána zatvoril do väzenia. (Lk 3, 20)

Herodes vie, že koná zle, ale nemá dostatok síl s tým prestať. Zlo prekrýva ďalším zlom. V tomto je tiež obrazom nášho života. Mylne si myslíme, že takto nájdeme pokoj v duši – ale takto tam budú len výčitky svedomia. Ján Krstiteľ tu poukazuje na Krista, ktorý aj mne prináša skutočný pokoj a slobodu. On…

Read more »

Kto chce ísť za mnou, nech … vezme svoj kríž (Mk 8, 34)

By |

Kto chce ísť za mnou, nech … vezme svoj kríž (Mk 8, 34)

Kríž nám ukazuje nekonečnú lásku Boha k človeku, no zároveň je skutočnosťou, ktorú zažívame vo svojom živote. Cez utrpenie nás kríž očisťuje od hriechu a všetkého nepodstatného. Ak je ťažký, pýtame sa možno aj s výčitkou: Prečo práve ja a prečo práve teraz? Ježiš nám dáva odpoveď. Hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie…

Read more »

Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety! (Mt 25, 6)

By |

Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety! (Mt 25, 6)

V tomto podobenstve je najkrajšie prirovnanie ľudského života, ktorý sa zobrazuje ako cesta v ústrety ženíchovi. Celý náš život je vyjdenie v ústrety, ktoré smeruje k cieľu: vychádzame z toho, čím sme, k tomu, kým sa stávame, až sa raz budeme môcť stretnúť s Kristom v Bohu. Deň a hodinu jeho príchodu nepoznáme, ale vieme,…

Read more »

Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. (Mk 12, 10)

By |

Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. (Mk 12, 10)

Premieňať zlo v dobro je Božou metódou, na zlé ľudské konanie odpovedá Boh v živote človeka Božou akciou milosti. Po neposlušnosti prvých ľudí nasleduje prísľub Spasiteľa, Božia zmluva s Noemom po potope, záchrana Jakubovej rodiny po hriešnom skutku Jozefových bratov, založenie Cirkvi po Ježišovom ukrižovaní… Tak Božia moc môže premieňať aj zlo v tvojom živote…

Read more »

… kto ti dal moc, aby si to robil? (Mk 11, 28)

By |

… kto ti dal moc, aby si to robil? (Mk 11, 28)

Z tejto diskusie Ježiša s protivníkmi v chráme môžeme poznať, že nemožno nábožensky presvedčiť ľudí, ktorí nehľadajú pravdu úprimne a majú predsudky voči ohlasovateľovi Slova. Žiadne argumenty nepresvedčia toho, kto má kamenné srdce. Viera je výsledkom spolupráce človeka s Božou milosťou – možno o nej svedčiť, nie dokázať ju. Prosme o úprimné srdce (svoje, ale…

Read more »

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka… (Jn 19, 25)

By |

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka… (Jn 19, 25)

Boh nikdy nešetrí tých, ktorí ho majú radi, ale hojne sa s nimi delí o kríž. Obzvlášť s Ježišom zdieľa utrpenie jeho matka Panna Mária. Je pri príchode Božieho Syna na tento svet, ale aj pri jeho skone na kríži. Trpí, ale stojí pevne pod krížom, vždy ochotná plniť Otcovu vôľu. Mária je matka, ktorá…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku