Archive For The “Katechéza biblická” Category

Nerozumnosť bezbožných

By |

Nerozumnosť bezbožných

KATECHÉZA (Pavol Burda) Ak by sme čítali Bibliu ako noviny, niektoré skutočnosti by zneli šokujúco. Titulok 53. žalmu by určite upútal pozornosť rovnako ako titulky z novín o tragédiách či zveličených udalostiach zo života smotánky. Noviny by napísali: V Biblii sa píše: „Boha niet!“ Nedočítali by sme sa o pozadí tohto výroku. Miestom, kde vysvetlenie nájdeme, je samotný žalm….

Read more »

Na vlastné uši (alebo v srdci?)

By |

Na vlastné uši (alebo v srdci?)

BIBLIA (Pavol Burda) Vlastná skúsenosť je niečo, čo sa nedá vziať. Žalmista (v prípade 44. žalmu Koreho synovia) začína ďalší zo žalmov spomienkou, ktorá sprevádza dejiny Izraela. Viera sa vo vyvolenom národe odovzdáva počúvaním. Nová generácia vždy načúvala skúsenostiam s Božou mocou prostredníctvom slov svojich otcov. Tak vznikala skúsenosť, ktorá sa nedá vziať. Navyše vieru v Boha…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku