Archive For The “Centrá” Category

By |

03.03. Fatimská sobota: sviatosť pomazania chorých (10.30 h) 04.03. Malá púť (10.30 h) 25.03. Zvestovanie Presvätej Bohorodičke: celodenná eucharistická adorácia 30.03. Veľký piatok: krížová cesta

Read more »

By |

28.02. Modlitby za oslobodenie a uzdravenie: svätá liturgia (17.30 h) 09.03. Modlitby za oslobodenie a uzdravenie: svätá liturgia (17.00 h) 14.03. Modlitby za oslobodenie a uzdravenie: svätá liturgia (17.30 h)

Read more »

By |

25.02. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: ruženec (16.30 h); Moleben k bl. Metodovi (17.00 h); svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h) 03.03. Fatimská sobota 11.03. Stretnutie členov arcibratstva ruženca, svätá liturgia (18.00 h)

Read more »

By |

25.02. Katedra svätého Petra – odpustová slávnosť baziliky; archijerejská svätá liturgia; slávi vladyka Ján Babjak SJ, arcibiskup metropolita 23.02. – 04.03. Ikonopisecký kurz. Vedie Peter Komišak. 03.03. Fatimská sobota (10.00 h) 11.03. Modlitby so službou oslobodenia a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť (17.00 h)

Read more »

By |

Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4; upc.uniba.sk; jburdasj@gmail.com   Streda 20.00 Stretko pre gréckokatolíkov (Mlynská dolina) Sobota 18.30 Svätá spoveď; 19.00 Liturgia (kaplnka, Mlynská dolina) Nedeľa 11.15 Liturgia (csl., tamtiež)   03.03. Jarný greko-turistický deň 09.03. Návšteva kina

Read more »

By |

Košice, Dominikánske nám. 2/A; unipas.grkatke.sk; mraz.martin@grkatke.sk   Streda 17.00 Liturgia (katedrála)

Read more »

By |

Prešov, Hurbanistov 3; gmpc.grkatpo.sk; gmpc@grkatpo.sk   Pondelok 19.30 Liturgia (nový internát, 11. poschodie) Utorok 15.45 Nácvik študentského zboru (sakristia Katedrály sv. Jána Krstiteľa); 16.30 Liturgia (Katedrála); 17.45 Stretko vysokoškolákov: katechézy, besedy, práca v skupinkách, filmy Streda 17.45 Stretnutie pri modlitbe (Kaplnka na GTF PU) Štvrtok 15.00 Stretko stredoškolákov (internát SZŠ Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie); 17.45 Horiaci ker (animátorské stretko) – každý nepárny týždeň

Read more »

By |

Juskova Voľa; 057/449 02 90; gmcbarka.sk; skolacentrum@centrum.sk   23. – 25.02. Evanjelizácia v Božej moci. Ak túžiš, aby ľudia mohli spoznať Ježiša, ak ti leží na srdci spása ľudí a chcel by si sa dozvedieť viac o tom, ako Ježiša ohlásiť, ako hovoriť ďalším, čo urobil v tvojom živote, príď. Vedie Peter Lipták a otec…

Read more »

By |

07.02. Večer chvál, modlitby za uzdravenie (komunitný dom, Záborské 18.00 h) 21.02. Večer mladých (komunitný dom, Záborské 17.30 h)

Read more »

By |

Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6 21.02. Svätá omša a adorácia v minoritskom Kostole Ducha Svätého v Levoči (17.00 h) 21.03. Adorácia a svätá liturgia v Chráme Povýšenia svätého Kríža v Prešove-Sekčove (17.00 h)

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi