Archive For The “Centrá” Category

KOINONIA

By |

01.04. Večer chvál a modlitieb za uzdravenie (18.00 h)   15.04. Stretnutie pre deti (17.30 h)

Read more »

SIGORD

By |

27. – 29.03. Kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Organizovaný spolu s Donum vitae. Kurz je určený záujemcom z radov snúbencov, manželov, učiteľov, katechétov, budúcich lektorov Billingsovej ovulačnej metódy. Privítame všetkých, ktorí chcú poznať tajomstvo zrodu života a získať kľúče od svojej plodnosti, aby mohli vedome spolupracovať s Pánom na stvoriteľskom diele. Na kurz sú pozvaní všetci,…

Read more »

LITMANOVÁ

By |

04.04. Fatimská sobota

Read more »

KLOKOČOV

By |

03.04. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h)   15.04. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h)

Read more »

MICHALOVCE

By |

25.04. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Moleben k bl. Metodovi (09.00 h), svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.30 h); Moleben k bl. Metodovi (17.00 h), svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)

Read more »

Ľutina

By |

04.04. Fatimská sobota (10.00 h) br>  19.04. Púť Božieho milosrdenstva

Read more »

UNIPAS

By |

Košice, Dominikánske nám. 2/A unipas.grkatke.sk fedorisin.jan@grkatke.sk   Až do odvolania zatvorené na základe vyhlásenia núdzového stavu v SR.    

Read more »

GMPC

By |

Prešov, Hurbanistov 3; gmpc.grkatpo.sk; gmpc@grkatpo.sk   Až do odvolania zatvorené na základe vyhlásenia núdzového stavu v SR.

Read more »

BÁRKA

By |

Juskova Voľa; 057/449 02 90; gmcbarka.sk; skolacentrum@centrum.sk   27. – 29.03. Víkend v Bárke – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu Sabinov a Prešov. Veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov.   03. – 05.04. Kvetný víkend vo Svidníku a stretnutie s otcom arcibiskupom   17. – 19.04. AŠAD

Read more »

KOINONIA

By |

18.03. Stretnutie pre deti (17.30 h)   01.04. Večer chvál a modlitieb za uzdravenie (18.00 h)

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi