Archive For The “Centrá” Category

By |

29.01. Večer chvál s témou pre podnikateľov (18.00 h)   31.01. – 01.02. Kurz Izaiáš   12.02. Večer chvál a modlitieb za uzdravenie (18.00 h)   19.02. Stretnutie pre deti (17.30 h)

Read more »

By |

Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6   Ruženec za závislých v cerkvách: Pondelok 17.30 Poprad; Štvrtok 16.45 Svidník   15.01. Adorácia a svätá liturgia v cerkvi v Prešove-Sekčove (17.00 h)

Read more »

By |

31.01. Biblická súťaž (Čičava 16.00 h)

Read more »

By |

06.– 11.02. Seminár Otcovo srdce. Z Božej dobroty môžeme nazývať nekonečného Boha Otcom. Diabol, vedomý si tejto výsady, chce urobiť všetko možné, aby sa otcovstvo v živote človeka degradovalo, a preto na túto inštanciu útočí. Nielen deti vnímajú vzťah k Bohu cez svojho otca. Tieto stretnutia, ktoré Cirkev vo svojej láske ponúka aj cez Centrum pre…

Read more »

By |

01.02. Fatimská sobota   09.02. Malá púť (10.30 h)

Read more »

By |

30.01. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h)   07.02. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h)   14.02. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h)   16.02. Večeradlo MKH (16.30 h)   19.02. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h)   22.02. Modlitby za uzdravenie k sv. Charbelovi (17.00 h)   23.02. Svätá liturgia…

Read more »

By |

25.01. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Moleben k bl. Metodovi (09.00 h), svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.30 h); Moleben k bl. Metodovi (17.00 h), svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)

Read more »

By |

01.02. Fatimská sobota   09.02. Modlitby so službou oslobodenia a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť (16.00 h)

Read more »

By |

Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4 upc.uniba.sk grkatupece@gmail.com   Streda 19.00 Stretko pre gréckokatolíkov (mikrogaléria, Mlynská dolina)

Read more »

By |

Košice, Dominikánske nám. 2/A unipas.grkatke.sk fedorisin.jan@grkatke.sk   Streda 15.30 – 16.30 Čas pre teba (Moyzesova 40) 17.00 Liturgia (katedrála) 18.00 Stretko

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi