Archive For The “Centrá” Category

By |

03.03. Stretnutie rómskych mužov, Malcov (15.00 h) 01. – 02.03. Stretnutie rómskych žien, Čičava (15.00 h)

Read more »

By |

22. – 23.02 Duchovná obnova pre kňazské manželské páry. Pozývame kňazov a ich manželky na duchovnú obnovu do Centra pre rodinu na Sigorde   01. – 03.03. Kurz Rút   15. – 17.03. Kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz organizovaný spolu s Donum vitae je určený záujemcom z radov snúbencov, manželov, učiteľov, katechétov, budúcim lektorom Billingsovej…

Read more »

By |

01.03. Eucharistická adorácia (20.00 h) 02.03. Fatimská sobota (10.30 h) 03.03. Malá púť(10.30 h) 05.04. Eucharistická adorácia (20.00 h) 06.04. Fatimská sobota (10.30 h) 07.04. Malá púť (10.30 h)

Read more »

By |

17.02. Večeradlo MKH (16.30 h) 22.02. Modlitby k sv. Charbelovi (17.30 h) 24.02. Svätá liturgia s Akatistom požehnania rodín (10.30 h) 01.03. Prvopiatková adorácia a liturgia s eucharistickým požehnaním (17.30 h) 08.03. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.00 h) 13.03. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h)

Read more »

By |

22.02. Katedra sv. Petra   25.02. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Moleben k bl. Metodovi (09.00 h), svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.30 h); Moleben k bl. Metodovi (17.00 h), svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)   02.03. Fatimská sobota (09.30 h)   13.03. Výročie voľby Svätého Otca (17.30 h)

Read more »

By |

15. – 22.02. Ikonopisecký kurz 24.02. Katedra sv. Petra (10.00 h) 02.03. Fatimská sobota (10.00 h) 03.03. Mariánske večeradlo (16.00 h) 10.03. Modlitby so službou oslobodenia a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť (16.00 h)

Read more »

By |

Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4; upc.uniba.sk; durkot.j@gmail.com   16.02. Svätá liturgia s vladykom Petrom (17.00 h), Gréckokatolícky ples UPeCe 19.02. Prvé pravidelné stretko pre gréckokatolíkov

Read more »

By |

Košice, Dominikánske nám. 2/A; unipas.grkatke.sk; mraz.martin@grkatke.sk   11. – 17.02. Duchovná obnova pre mladých v katedrále   13.02. Svätá liturgia v rámci duchovnej obnovy (17.00 h)   15.02. Premietanie filmu o Cyrilovi a Metodovi   26.02. Svätá liturgia (19.00 h, internát Jedlíkova)   27.02. Svätá liturgia (17.00 h, katedrála), 3. časť formačného cyklu pre mladých:…

Read more »

By |

Prešov, Hurbanistov 3; gmpc.grkatpo.sk; gmpc@grkatpo.sk   Pondelok: 19.30 Liturgia (nový internát, 11. poschodie)   Utorok: 15.45 Nácvik študentského zboru (sakristia Katedrály sv. Jána Krstiteľa) 16.30 Liturgia (katedrála)   Streda: 19:00 Horiaci ker (stretká animátorov) (GMPC, Šarišanka)   Štvrtok: 15.00 Stretko stredoškolákov (GMPC, Šarišanka) 17.45 Modlitebné stretko (kaplnka GTF PU)   19.02. Večery s vladykom o synode mladých 26.02. Svätá liturgia v katedrále (16.30 h), stretnutie s hosťom: otec Ján Buc

Read more »

By |

Juskova Voľa; 057/449 02 90; gmcbarka.sk; skolacentrum@centrum.sk   15. – 17.02. Víkend v Bárke – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu Vranov nad Topľou, Vranov-Čemerné, Bardejov. Veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov.   18. – 22.02. Jarný detský tábor – päťdňový pobytový tábor pre deti od 9 do 14 rokov…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi