Archive For The “Centrá” Category

By |

25.04. Biblický večer (18.00 h) 02.05. Večer chvál a modlitieb za uzdravenie (18.00 h) 09.05. Večer mladých (17.30 h)

Read more »

By |

Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6 Ruženec za závislých: Utorok 16.30 Kaplnka v nemocnici v Snine Streda 18.00 Kláštor Sancta Mária na Konštantínovej ul. v Prešove a kláštor sestier sv. Vincenta de Paul na Šoltésovej 15 v Košiciach; Štvrtok 17.25 Chrám Božej múdrosti vo Svidníku   16.05. Adorácia a…

Read more »

By |

Nedeľná svätá liturgia v centrách: Jastrabie nad Topľou (sobota, 18.00h) Čičava (08.00 h) Jakubany (09.30 h) Soľ (09.30 h) Malcov (10.00 h) Hlinné (11.30 h)   23.04. Formácia Fundamenty (Čičava, 18.00 h)

Read more »

By |

03. – 08.05. Škola Otcovo srdce A (Father Heart School A). Z Božej dobroty môžeme nazývať nekonečného Boha Otcom. Diabol, chce urobiť všetko možné, aby sa otcovstvo v živote človeka degradovalo, a preto na túto inštanciu útočí. Tieto stretnutia slúžia na obnovu a posilnenie vzťahu k Otcovi, a ponúkajú autentické, intímne poznanie Boha a jeho…

Read more »

By |

05.05. Fatimská sobota (10.30 h) 06.05. Malá púť: bohoslovci a predstavení Kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča (10.30 h)

Read more »

By |

22.04. Modlitby za uzdravenie k sv. Charbelovi (17.00 h) 25.04. Modlitby za oslobodenie a uzdravenie: svätá liturgia (17.30 h) 02.05. Modlitby za oslobodenie a uzdravenie (17.30 h) 05.05. Fatimská sobota (16.30 h)

Read more »

By |

25.04. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: ruženec (16.30 h); Moleben k bl. Metodovi (17.00 h); svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h) 28.04. Spomienkové a ďakovné podujatie pri príležitosti 50. výročia obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu: archijerejská svätá liturgia (09.00 h); slávi vladyka Cyril Vasiľ SJ; tematické sympózium k výročiu

Read more »

By |

05.05. Fatimská sobota (10.00 h) 13.05. Modlitby so službou oslobodenia a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť (17.00 h)

Read more »

By |

Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4; upc.uniba.sk; jburdasj@gmail.com   Streda 19.30 Stretko pre gréckokatolíkov (mikrogaléria, Mlynská dolina) Sobota 18.30 Svätá spoveď; 19.00 Liturgia (sl., kaplnka, Mlynská dolina) Nedeľa 11.15 Liturgia (sl., kaplnka, Mlynská dolina)   21.04. Narodkové agapé po svätej liturgii 25.04. Večerné predstavenie v SND 29.04. – 01.05. Výlet do Prahy 04.05. Majáles…

Read more »

By |

Košice, Dominikánske nám. 2/A; unipas.grkatke.sk; mraz.martin@grkatke.sk   Streda 17.00 Liturgia (katedrála) 18.04. Svätá liturgia s vladykom Milanom Chauturom (katedrála 17.00 h)

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi