Archive For The “Centrá” Category

By |

10.04. Večerné chvály (18.00 h) 17.04. Večer mladých (17.30 h) 24.04. Biblický večer (18.00 h) 15.05. Večer chvál a modlitieb za uzdravenie (18.00 h)

Read more »

By |

Piatok 19:00 Rodičovský klub v Dominikánskom konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6   Ruženec za závislých v cerkvách: Pondelok 17:30 Poprad; Štvrtok 16:45 Svidník

Read more »

By |

03. – 06.05. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre manželstvo. Príspevok je 99 eur za manželský pár.   17. – 19.05. Seminár o prorockých daroch 2 19.05. Deň rodiny na Sigorde, 10. výročie centra  …

Read more »

By |

05.04. Eucharistická adorácia (20.00 h) 06.04. Fatimská sobota (10.30 h) 07.04. Malá púť (10.30 h) 19.04. Veľký piatok: krížová cesta 21.04. Nedeľa Paschy   04.05. Fatimská sobota 05.05. Malá púť 01.06. Fatimská sobota

Read more »

By |

05.04. Prvopiatková adorácia a liturgia s eucharistickým požehnaním (17.30 h) 12.04. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h) 17.04. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h) 22.04. Modlitby k sv. Charbelovi 28.04. Svätá liturgia s Akatistom požehnania rodín (10.30 h)   03.05. Prvopiatková adorácia a liturgia s eucharistickým požehnaním (17.30 h) 04.05. Fatimská sobota (09.30…

Read more »

By |

06.04. Fatimská sobota (09.30 h) 21.04. Nedeľa Paschy   25.04. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Moleben k bl. Metodovi (09.00 h), svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.30 h); Moleben k bl. Metodovi (17.00 h), svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)   25.05. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Moleben k bl. Metodovi (09.00…

Read more »

By |

06.04. Fatimská sobota (10.00 h) 07.04. Mariánske večeradlo (16.00 h) 14.04. Modlitby so službou oslobodenia a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť (16.00 h) 28.04. Púť Božieho milosrdenstva   04.05. Fatimská sobota (10.00 h); púť matiek 05.05. Mariánske večeradlo (16.00 h) 12.05. Modlitby so službou oslobodenia a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť (16.00 h)…

Read more »

By |

Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4; upc.uniba.sk; durkot.j@gmail.com   Utorok 19.30 Stretko pre gréckokatolíkov (mikrogaléria, Mlynská dolina) Streda 19.30 Stretko pre gréckokatolíkov (mikrogaléria, Mlynská dolina) Sobota 18.00 Svätá spoveď 19.00 Liturgia (sl., kaplnka, Mlynská dolina)   Počas veľkonočných sviatkov – 18. do 23. apríla – nebude sobotná liturgia ani pravidelné utorkové stretnutie v UPeCe….

Read more »

By |

Nedeľná svätá liturgia v centrách: Jastrabie nad Topľou (sobota, 18.00h), Čičava (08.00 h), Jakubany (09.30 h), Soľ (09.30 h), Malcov (10.00h), Hlinné (11.30 h)   02. – 03.04. Konferencia Poprad, hotel Satel 07.04. Stretnutie rómskych mužov, Čirč (15.00 h)

Read more »

By |

Košice, Dominikánske nám. 2/A; unipas.grkatke.sk; mraz.martin@grkatke.sk   Pondelok 19:30 Liturgia (internát) Utorok 19:00 Liturgia (internát Jedlíková) Streda 17.00 Liturgia (katedrála)   16.04. Krížová cesta s vladykom Milanom Chauturom, po nej možnosť spovede (internát Jedlíkova 19.00 h)

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi