Archive For The “Centrá” Category

By |

Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6 Ruženec za závislých: Utorok 16.30 Kaplnka v nemocnici v Snine Streda 18.00 Kláštor Sancta Mária na Konštantínovej ul. v Prešove a kláštor sestier sv. Vincenta de Paul na Šoltésovej 15 v Košiciach Štvrtok 17.25 Chrám Božej múdrosti vo Svidníku 22.11. Svätá omša a…

Read more »

By |

Reťazové modlitby – pondelok (08.00 h – 21.00 h) Svätá liturgia – sobota (Jastrabie n. T., kaplnka, 18.00 h) nedeľa (Čičava, GFC pre Rómov, 08.00 h); (Soľ, centrum, 09.30 h); (Hlinné, Komunitné centrum, 11.00 h) 24.11. Divadelné predstavenie Atak: Chcela by som letieť (DK Vranov-Čemerné) (19.00 h)

Read more »

By |

24. – 26.11. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre manželstvo. Príspevok je 95 eur za manželský pár. 01. – 03.12. Duchovné cvičenia pre rozvedených a nesviatostne sobášených. Ľudia žijúci v nesviatostnom zväzku tiež zdieľajú s ostatnými…

Read more »

By |

02.12. Fatimská sobota – začiatok hlavnej púte (10.00 h) 03.12. Malá púť (10.30 h) 08.12. Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou – patrocínium kaplnky (10.30 h)

Read more »

By |

08.12. Modlitby exorcizmu (17.00 h)

Read more »

By |

25.11. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Moleben k bl. Metodovi (09.00 h); svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.30 h); ruženec, Moleben k bl. Metodovi, svätá liturgia s modl. za uzdravenie (16.30 h) 02.12. Fatimská sobota: ruženec (08.30 h); tretí čas, prednáška (09.00 h); archijer.svätá liturgia (09.30 h) 10.12. Stretnutie členov arcibratstva ruženca (17.30 h), svätá…

Read more »

By |

02.12. Fatimská sobota (10.00 h) 03.12. Liturgia so spoločenstvom Ján Krstiteľ (10.00 h) 10.12. Modlitby so službou oslobodenia a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť (16.00 h)

Read more »

By |

Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4; upc.uniba.sk; jburdasj@gmail.com   Streda 20.00 Stretko pre gréckokatolíkov (Mlynská dolina) Sobota 18.30 Svätá spoveď; 19.00 Liturgia (kaplnka, Mlynská dolina) Nedeľa 11.15 Liturgia (csl., kaplnka, Mlynská dolina) 17.11. Greko turistický deň (výstup na Vápeč) 18.11. Protoliturgia otca Andreja Škovieru (katedrála 10.30 h a 02.12. Upece 19.00 h) 01.12. Ondrejská ľudová veselica

Read more »

By |

Košice, Dominikánske nám. 2/A; unipas.grkatke.sk; mraz.martin@grkatke.sk   Streda 17.00 Liturgia (katedrála) 19.11. Otváracia liturgia Košických hanusových dní (katedrálny chrám, 18.00 h) 21.11. Liturgia astretko (Int. F. Urbánka, 20.00 h) 27.11. Liturgia (int. na Medickej ul., 19.30 h) 28.11. Koncert Anastasis (Dominikánske kultúrne centrum Veritas, 19.00 h)

Read more »

By |

Prešov, Hurbanistov 3; gmpc.grkatpo.sk; gmpc@grkatpo.sk   Pondelok 19.30 Liturgia (nový internát, 11. p.) Utorok 15.45 Nácvik študentského zboru (sakristia katedrály); 16.30 Liturgia (katedrála); 17.45 Stretko vysokoškolákov: katechézy, besedy, práca v skupinkách, filmy (Šarišanka) Streda 17.45 Stretnutie pri modlitbe (kaplnka na GTF PU) Štvrtok 15.30 Stretko stredoškolákov (Šarišanka); 17.45 Horiaci ker (animátorské stretko) – každý nepárny týždeň…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi