Archive For The “Centrá” Category

By |

Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6 19.12. Svätá omša a adorácia v minoritskom Kostole Ducha Svätého v Levoči (17.00 h)

Read more »

By |

19.12. Biblický večer (18.00 h) 09.01. Večer chvál s modlitbami za uzdravenie (18.00 h) 16.01. Večerné chvály (18.00 h)

Read more »

By |

Nedeľná svätá liturgia v centrách: Jastrabie nad Topľou (sobota, 18.00h), Čičava (08.00 h), Jakubany (09.30 h), Soľ (09.30 h), Malcov (10.00h), Hlinné (11.30 h   15.12. Bararas: Pásmo piatich mládežníckych rómskych kapiel, Soľ (16.00 h) 29.12. Stretnutie rómskych mužov, Šarišské Jastrabie (15.00 h)

Read more »

By |

18.– 20.01. Kurz Biblia a peniaze. Potrebujete zlepšiť svoju finančnú stabilitu? Chcete viac spoznať Božie zásady, ktoré môžu usmerniť vaše finančné hospodárenie? Tento kurz vám pomôže. To, ako spravujeme svoje peniaze, odhaľuje, kde sa duchovne nachádzame. Príspevok je 55 eur za osobu.   25– 27.01. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť,…

Read more »

By |

24.12. Polnočná svätá liturgia (24.00 h) 04.01. Prvý piatok: eucharistická adorácia (20.00 h) 05.01. Fatimská sobota (10.30 h); jordánske svätenie vody (12.00 h) 06.01. Malá púť (10.30 h)

Read more »

By |

Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4; upc.uniba.sk; durkot.j@gmail.com   Streda 19.30 Stretko pre gréckokatolíkov (Mlynská dolina) Sobota 18.00 Svätá spoveď 19.00 Liturgia (sl., kaplnka, Mlynská dolina) Nedeľa 11.15 Liturgia (csl., kaplnka, Mlynská dolina)

Read more »

By |

16.12. Večeradlo MKH (16.30 h) 22.12. Modlitby k sv. Charbelovi (17.30 h) 04.01. Prvopiatková adorácia s požehnaním (17.00 h) 11.01. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.00 h)

Read more »

By |

Košice, Dominikánske nám. 2/A; unipas.grkatke.sk; mraz.martin@grkatke.sk   Pondelok 19.30 Liturgia (internát) Utorok 19.30 Liturgia (internát) Streda 17.00 Liturgia (katedrála)

Read more »

By |

Prešov, Hurbanistov 3; gmpc.grkatpo.sk; gmpc@grkatpo.sk   Pondelok 19.30 Liturgia (nový internát, 11. poschodie)   Utorok 15.45 Nácvik študentského zboru (sakristia Katedrály sv. Jána Krstiteľa) 16.30 Liturgia (katedrála)   Streda 19.00 Horiaci ker (stretká animátorov) (GMPC, Šarišanka)   Štvrtok 15.00 Stretko stredoškolákov (GMPC, Šarišanka) 17.45 Modlitebné stretko (kaplnka GTF PU)

Read more »

By |

25.12. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Moleben k bl. Metodovi (09.00 h), svätá liturgia s deťmi (09.30 h), svätá liturgia (11.00 h), Moleben k bl. Metodovi (17.00 h); svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)   28.12. Vianočný futsalový turnaj Košickej eparchie: telocvičňa strednej zdravotníckej školy v Michalovciach

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi