Archive For The “Centrá” Category

By |

27.11. Večer chvál s témou pre podnikateľov (18.00 h)   04.12. Večer chvál a modlitieb za uzdravenie (18.00 h)   18.12. Stretnutie pre deti (17.30 h)

Read more »

By |

30.11 LEHA: formačno-modlitebné stretnutie (Soľ 16.00)   06. – 08.12. Tábor mladých umelcov (Sigord)

Read more »

By |

28.11. – 01.12. Kurz prípravy na manželstvo. Viac na www.domanzelstva.sk. Príspevok je 60 eur za osobu.   06. – 08.12. Duchovná obnova pre rozvedených a nesviatostne sobášených. Ľudia žijúci v nesviatostnom zväzku tiež zdieľajú s ostatnými Božiu starostlivosť. Sú naďalej členmi Cirkvi, hoci z rôznych dôvodov prežívajú bolesť odlúčenia od sviatosti pokánia a Eucharistie. Príspevok…

Read more »

By |

07.12. Fatimská sobota (10.30 h)   08.12. Malá púť: Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou – patrocínium kaplnky (10.30 h)   24.12. Polnočná svätá liturgia (00.00 h)

Read more »

By |

24.11. Svätá liturgia s Akatistom požehnania rodín (10.30 h)   06.12. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.00 h)   15.12. Večeradlo MKH (16.30 h)   18.12. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.00 h)   22.12. Modlitby za uzdravenie k sv. Charbelovi (17.00 h)

Read more »

By |

25.11. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Moleben k bl. Metodovi (09.00 h), svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.30 h); Moleben k bl. Metodovi (17.00 h), svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)   07.12. Fatimská sobota   25.12. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Moleben k bl. Metodovi (09.00 h), svätá liturgia s modlitbami…

Read more »

By |

01.12. Mariánske večeradlo (16.00 h)   06.12. Malá púť k svätému Mikulášovi   07.12. Fatimská sobota (10.00 h)   08.12. Modlitby so službou oslobodenia a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť (16.00 h)

Read more »

By |

Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4 upc.uniba.sk grkatupece@gmail.com   20.11. (streda) 20.00 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (kaplnka Upece, Staré grunty)  

Read more »

By |

Košice, Dominikánske nám. 2/A unipas.grkatke.sk fedorisin.jan@grkatke.sk   Program pre vysokoškolákov: Streda 15.30 – 16.30 Čas pre teba (Moyzesova 40) 17.00 Svätá liturgia (katedrála) 18.00 Stretko

Read more »

By |

Prešov, Hurbanistov 3; gmpc.grkatpo.sk; gmpc@grkatpo.sk   Pondelok 19.30 Liturgia (nový internát, 11. p.)   Utorok 15.45 Nácvik študentského zboru (sakristia katedrály) 16.30 Liturgia (katedrála)   Štvrtok 15.00 Stretko stredoškolákov (GMPC) 17.45 Modlitebné stretko (kaplnka GTF)   Ponuka spovede a duchovného rozhovoru pred a po svätých liturgiách, vo štvrtok večer alebo podľa dohody.

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi