Archive For The “Centrá” Category

By |

Juskova Voľa; 057/449 02 90; gmcbarka.sk; skolacentrum@centrum.sk   21. – 23.02. Víkend v Bárke – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu Giraltovce, Stropkov, Svidník. Veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov.   28.02. – 01.03. AŠAD 02. – 06.03. Jarný detský tábor – päťdňový pobytový tábor pre deti od 9 do…

Read more »

By |

12.02. Večer chvál a modlitieb za uzdravenie (18.00 h) 19.02. Stretnutie pre deti (17.30 h) 04.03. Večer chvál a modlitieb za uzdravenie (18.00 h)

Read more »

By |

Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6 Ruženec za závislých v cerkvách: Pondelok 17.30 Poprad; Štvrtok 16.45 Svidník 19.02. Svätá omša a adorácia v kaplnke rehoľného domu sestier františkánok v Poprade-Veľkej, ul. Široká 112

Read more »

By |

18. – 19.02. Líderská škola (Sigord)

Read more »

By |

13. – 15.03. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre manželstvo. Príspevok je 115 eur za manželský pár. 27. – 29.03. Kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Organizovaný spolu s Donum vitae. Kurz je určený záujemcom z radov…

Read more »

By |

09.02. Malá púť (10.30 h) 09.03. Fatimská sobota (10.30 h)

Read more »

By |

14.02. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h) 16.02. Večeradlo MKH (16.30 h) 19.02. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h) 22.02. Modlitby za uzdravenie k sv. Charbelovi (17.00 h) 23.02. Svätá liturgia s Akatistom požehnania rodín (10.30 h)

Read more »

By |

25.02. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Moleben k bl. Metodovi (09.00 h), svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.30 h); Moleben k bl. Metodovi (17.00 h), svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)

Read more »

By |

09.02. Modlitby so službou oslobodenia a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť (16.00 h) 23.02. Katedra svätého apoštola Petra 07.03. Fatimská sobota (10.00 h)

Read more »

By |

Streda 19.00 Stretko pre gréckokatolíkov (mikrogaléria, Mlynská dolina)

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi