Keď sme vám my zasiali duchovné dobrá, je to také veľké, ak u vás žneme hmotné? (1 Kor 9, 11)

Tento verš z listu apoštola Pavla Korinťanom je obojsmernou výzvou. Smerom k tým, ktorí čerpajú duchovné dobrá v Cirkvi, je adresovaná výzva, aby materiálne podporovali cirkevné ustanovizne. Žijeme v materiálnom svete, a preto sa žiadne projekty a diela, ktoré Cirkev koná, nezaobídu bez materiálnych prostriedkov. Aj duchovné aktivity sú sprevádzané výdavkami za priestory, energie, technické zariadenia, ako sú ozvučenie či moderná streamovacia technika. Naše peniaze môžu byť prostriedkom, ale aj brzdou rozvoja pastoračnej, misijnej a charitatívnej práce Cirkvi. No je tu aj druhá strana tejto výzvy, a tá smeruje k tým, ktorí sú povolaní zasievať duchovné dobrá. A je to výzva robiť túto službu dobre, aby bola hodná podpory. Ľudia radi podporia to, v čom vidia skutočný prínos pre svoj duchovný život. ( František Sochovič )

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *