Veď sme nesledovali vymyslené bájky, keď sme vás oboznámili s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ale sami sme boli očitými svedkami jeho veleby. (2 Pt 1, 16)

Apoštol Peter si uvedomuje, že odovzdávanie viery musí byť pevne postavené na svedectve. Preto keď rozpráva o Ježišovi, nehovorí vymyslené bájky, neteoretizuje, ale čerpá z osobnej skúsenosti a spomína si na silný zážitok, keď bol svedkom premenenia Pána. Aj po rokoch nadšene rozpráva toto osobné svedectvo, aby podporil pravdivosť ohlasovanej evanjeliovej zvesti a presvedčil poslucháčov, že sa oplatí prijať ju. Aj my sa mnohokrát pokúšame s ľuďmi rozprávať o Bohu a radi by sme ich priviedli na cestu viery. Veľakrát sa pritom uberáme cestou moralizovania a poúčania, ba možno aj strašenia a vyhrážok. Urobíme lepšie, keď človeku povieme, čo pre nás viera znamená, ako nám pomáha a čo sme s Bohom sami zažili. ( František Sochovič )

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *