Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. (Mt 8, 10)

(Martin Krišš) Ježiš chce, aby sme v neho uverili. Zadivil sa stotníkovej viere, zároveň ho za jeho vieru pochválil. Stotník predbehol ostatných vo viere. Mohli by sme povedať – zaskvel sa. Ale tá viera mu neprináša pozemskú slávu, ale súdiac podľa Ježišových slov dáva mu nebeské kráľovstvo. Majme vieru v Boha, prosme Boha o dar viery. Vyprosujme si rast vo viere. Žime každý deň život viery. Vo viere sa modlime. Vo viere konajme. Viera v Boha nech preniká našu dušu i telo. Náš život s Bohom potom druhých privedie k viere v Boha a životu s ním. Aj my môžeme svojou vierou udivovať svet, v ktorom žijeme, svoj každodenný život. Nie aby sme získali svetskú slávu, ale aby sme obsiahli nebeské kráľovstvo pre seba i pre iných. Aký je koniec života bez viery? Tí však, ktorí uverili, sú Božími služobníkmi, vierou sú posväcovaní a nakoniec dosiahnu večný život. Mzdou hriechu je smrť, ale vierou sa dostaneme do večnosti života.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *