Z kresťanského sveta

UKRAJINA/UŽHOROD (TSKE) Počas prvého májového víkendu vladyka Cyril Vasiľ SJ oslávil Nedeľu Kristovej Paschy podľa juliánskeho kalendára v Užhorode. Na pozvanie vladyku Nila J. Luščaka OFM, apoštolského administrátora Mukačevskej eparchie, slávil najprv v užhorodskej katedrále archijerejskú liturgiu a popoludní  večiereň. Po nej sa odobral na miesto posledného odpočinku zosnulého vladyku Milana Šášika. Spolu s vladykom Nilom, kňazmi a seminaristami sa pri jeho hrobe pomodlil paschálnu panychídu a položil tu kyticu kvetov.

VATIKÁN (RV) Za cirkevného radcu Veľvyslanectva Slovenskej republiky pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde Maltézskych rytierov bol vymenovaný vdp. Dr. Pavol Zvara, rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Nový cirkevný radca veľvyslanectva pochádza zo Žiliny. Rektorom Pápežského slovenského kolégia a ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme je od roku 2016.

EGYPT (RV) 20. apríla médiá informovali, že v Egypte teroristi ISIS brutálne zabili koptského kresťana Nabila Habashiho Khadima, ktorý prispel k vybudovaniu kostola v meste Bir Al-Abd. Podnikateľ bol unesený 8. novembra minulého roka. Popravu zaznamenáva video rozšírené cez sociálne siete. Vrahovia ho v ňom, okrem iného, obviňujú z toho, že finančne prispel k vybudovaniu jediného kresťanského kostola v meste.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *