Zborte tento chrám… (Jn 2, 19)

(J. Lajčiak) Ako obvykle, Ježiš neodpovedá priamo na otázku, ktorú mu kladú. Toto jeho vyjadrenie sa javí ako vyhlásenie o moci, ale my, ktorí vieme, „ako sa veci udiali“, dobre rozumieme, o čom hovorí. Okrem iného používa výraz naos, čo je najskrytejšia časť chrámu, v ktorej sa nachádzala prítomnosť Boha. Je to prítomnosť Boha medzi jeho ľudom. Ježiš hovorí o zničení chrámu v dôsledku hriešneho konania jeho ľudu. Zjavuje sa ako dedič prorokov, najmä Jeremiáša, ktorý oznámil zničenie Šalamúnovho chrámu tým, ktorí sa síce bez zábran dopúšťali zla, ale spoliehali sa na prítomnosť posvätného miesta ako na magickú záruku spásy (Jer 7). Ježiš je tým chrámom, na ktorom všetko stojí a padá zároveň, tým uholným kameňom pre každého.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *