Hosanna! (Jn 41, 13)

( Matúš Čekan ) Hosanna, zachráň nás, kráľ Izraela! Ale ako? – mohli by sme pomyselne vložiť otázku do Ježišových úst. Akú máš predstavu o svojej záchrane? Veľa odpovedí by sa možno začínalo jedným slovom: Zmeň. A, samozrejme, k lepšiemu. Zmeň podmienky, zdravotný stav, zabezpečenie, ľudí naokolo, politikov, deti, manžela, susedov. Ježiš však neprišiel zomierať iba kvôli nášmu pohodliu. Neprišiel nám ponechať staré srdce a dať nové podmienky. Neprišiel, aby sa stal rýchlym záchrancom Izraela z okupácie ani kŕmiteľom, liečiteľom, riešiteľom. Na vzkriesenom Lazárovi ukázal svoju víziu, ktorá trvá: prišiel zjaviť moc Božej lásky, ktorá je silnejšia ako smrť a ktorá dáva nový život vo Svätom Duchu. Keď Lazár získal nový život, stal sa dôvodom, pre ktorý mnohí odchádzali a uverili v Ježiša. Aj dnes kresťania s premeneným srdcom priťahujú ľudí k Ježišovi, lebo svojím životom ukazujú, že ľudí nerobia šťastnejšími lepšie podmienky, ale jeho prítomnosť v každých podmienkach. Keď dnes budeme volať Hosanna, zachráň ma, stojme o nové spoznanie jeho zachraňujúcej lásky, ktorá neopúšťa ani v smrti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *