Krátke správy z domova

KOŠICE ■ Národná transfúzna služba SR v Košiciach v čase, keď nie je dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej koronavírusom Covid-19 jednoduché nájsť dobrovoľných darcov krvi, vyzvala aj apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, aby prišiel darovať krvné doštičky. Vladyka sa 19. januára pridal k mnohým dobrovoľným darcom krvi, ktorí pomáhajú zabezpečiť pre nemocnice dostatok krvi. (TSKE)

 

PREŠOV ■ Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ prijal v piatok 5. februára predsedu OZ Diaľnica na Zemplín Petra Báthoryho, ktorý ho informoval o vzniku združenia, o jeho zámeroch a plánoch podporiť čo najskoršiu dostavbu diaľnice spájajúcej Vyšné Nemecké s posledným dostavaným úsekom pri Košiciach v obci Bidovce. Arcibiskup v závere stretnutia uistil predsedu o svojej podpore, keďže chýbajúca infraštruktúra neprináša investorov do tohto regiónu. (M. Pavlišinovič)

 

SLOVENSKO ■ V minulom roku zomrelo podľa údajov z registra obyvateľov SR na Slovensku 59 615 ľudí. Je to o približne 6 300 viac ako v roku 2019 a zároveň je to druhý najväčší počet mŕtvych za ostatných deväťdesiat rokov. Iba na konci druhej svetovej vojny v roku 1945  zomrelo viac obyvateľov Slovenska – 67 505. Najvýraznejší prírastok zomretých za november 2020 bol v Trenčianskom kraji a Prešovskom kraji, a to o 59 %. (J. Gradoš)

 

PREŠOV ■ Hoci sa tohto roka pre pandémiu nekonal Deň učiteľov cirkevných škôl Prešovskej archieparchie, vladyka Ján Babjak SJ zaslal 9. februára pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom cirkevných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti arcibiskupstva pozdravný list. V ňom spomenul ich každoročné milé vzájomné stretnutia a poďakoval im za všetko, čo robia. Pripomenul im, že majú „v rukách veľkú moc viesť mladú generáciu správnymi cestami“. V závere ich uistil o svojich modlitbách a povzbudil „Božou láskou, o ktorú sa s dôverou môžeme oprieť“. (J. Gradoš)

 

KOŠICE ■ Pri príležitosti 29. svetového dňa chorých, ktorý sa slávil 11. februára, Katolícka cirkev na Slovensku venovala osobitnú pozornosť chorým. Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, predseda Rady pre pastoráciu v zdravotníctve, pripravil pri tejto príležitosti príhovor, v ktorom povzbudil všetkých chorých a tých, ktorí im akýmkoľvek spôsobom pomáhajú.

 

SLOVENSKO ■ Katolícki biskupi na 98. plenárnom zasadnutí KBS, ktoré sa konalo online formou, prijali vyhlásenie ku kampaniam, ktoré zneužívajú sčítanie obyvateľstva a vyzývajú ľudí, aby v kolónke vierovyznanie zaškrtli „bez vyznania“. V ňom konštatujú, že sčítanie obyvateľstva sa stáva nástrojom politického boja a kampane namierenej proti Cirkvi. Zároveň je to prejav intolerancie voči náboženstvu, útok na náboženskú slobodu a zámerné úsilie o znehodnotenie sčítania. Bolo by nepredstaviteľné, aby sa také niečo dialo ohľadom prihlásenia sa k národnosti. V prípade príslušnosti k vierovyznaniu sa to však robí. (KBS)

 

SLOVENSKO ■ Slovenskí biskupi po plenárnom zasadnutí apelovali na dodržiavanie protipandemických opatrení a upozornili na to, že dlhodobý a celoplošný zákaz verejných bohoslužieb spojený s nemožnosťou vysluhovať sviatosti je neúnosný. Premiérovi a ministrom poslali list so žiadosťou o prehodnotenie obnovenia verejných bohoslužieb a vysluhovania sviatostí s primeranými obmedzeniami. Odvolávajú sa pritom na ľudské práva, opatrenia v okolitých krajinách, ako aj na utrpenie, ktoré veriaci zažívajú pre nedostupnosť sviatostí. Na vážnosť situácie poukazujú mnohí kňazi, ktorí pomáhajú v nemocniciach a pochovávajú zosnulých. (Rádio Lumen)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *