Februárová fatimská sobota v Michalovciach

MICHALOVCE ■ 6. februára sa uskutočnila februárová fatimská sobota v bazilike minor v Michalovciach. Pre pandemické obmedzenia bol počet účastníkov limitovaný. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie. Samotnému sláveniu predchádzala modlitba tretej hodinky, ktorú viedol protoigumen redemptoristov otec Metod M. Lukačik. Prednášku venovanú zasväteným osobám mal rodák zo Slovenska, igumen studitského kláštora v ukrajinskom Unive otec Jonáš Maxim. V prednáške pripomenul všetkým zasväteným ich povolanie žiť život s Bohom a predstavil skúsenosť svätého Teodora Studitu. Takisto počas archijerejskej svätej liturgie predniesol kázeň už spomenutý vzácny hosť. V nej hovoril o potrebe ticha, ktorú nám ukazuje aj tento čas. Táto februárová fatimská sobota bola zameraná v rámci svetového dňa zasvätených osôb na rehoľníkov a rehoľné sestry. (Metod Lukačik)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *