Vladyka Ján slávil svätú liturgiu za kňazov na odpočinku