Krátke správy z domova (16)

ĽUTINA ■ V ľutinskej bazilike minor sa 2. augusta konala fatimská sobota pod vedením farnosti Ľutina. Svätej liturgii s úmyslom za kultúru života predsedal otec arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Vo svojej homílii prepojil myšlienku evanjelia „Kto mňa vyzná pred ľuďmi…“ s témou kultúry života. Cieľom slávenia eucharistie za kultúru života už od roku 2012 je „zjemniť ľudské svedomie a ľudské srdcia“ a takto vyznávať vieru v Krista aj v ťažkých okolnostiach života. Po svätej liturgii mal biblickú prednášku Slavomír Palfi, protopresbyter Sabinovského protopresbyterátu, na tému Srdce Elizea. (V. Kindja)

 

TOPOĽA ■ Na sviatok Premenenia Pána 6. augusta sa konala posviacka ikony Poslidnij sud v drevenom Chráme sv. archanjela Michala v Topoli. Hlavným slúžiteľom bol otec Maroš Prejsa, protopresbyter Sninského dekanátu, ktorý ikonu posledného súdu pred svätou liturgiou požehnal. Do dreveného chrámu sa ikona vrátila po viac ako päťdesiatich piatich rokoch ako kópia, zatiaľ čo jej originál sa nachádza v depozite Rusínsko-ukrajinského múzea vo Svidníku. Táto ikona bola z chrámu odnesená počas obdobia, keď bola Gréckokatolícka cirkev zakázaná. (D. Kirešová)

 

KOŠICE ■ Vladyka Cyril Vasiľ 7. augusta ukončil karanténu, v ktorej bol po pozitívnom testovaní na COVID-19. Priebeh choroby bol v jeho prípade len s veľmi ľahkými začiatočnými príznakmi. V najbližších dňoch vladyka Vasiľ začne opäť pracovať a plniť ďalšie pastoračné úlohy podľa predtým schváleného programu. Blížiaci sa sviatok Zosnutia Bohorodičky bude osobitnou príležitosťou na poďakovanie sa Panne Márii za pomoc a ochranu na pútnickom mieste v Klokočove, kde si pripomíname aj 350. výročie slzenia mariánskej ikony. (TSKE)

 

PREŠOV ■ Aj v tomto školskom roku Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie usporiadal projekt s názvom Východní svätí pre súčasnosť. Je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V školskom roku 2019/2020 bolo predmetom projektu 350 rokov od slzenia klokočovskej ikony. Do archieparchiálneho kola postúpilo päťdesiat prác. Vzhľadom na pandemické opatrenia bol termín ukončenia tohto kola predĺžený do 30. júna 2020. Víťazi z archieparchiálneho a metropolitného kola budú pozvaní v septembri tohto roka do Prešova, kde si z rúk vladyku Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa metropolitu, prevezmú diplomy a vecné ceny. (DKU PA)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *