„Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“ (Mt 19, 25 – 26)

(Matúš Marcin) Aj bývalý hriešnici, sa stali svätými. Praotec Abrahám neuveril, že bude otcom mnohých národov a obcoval so slúžkou, predsa je našim vzorom vo viere. Noe sa zachránil ako jediný spravodlivý, predsa však po potope podľahol mladému muštu a opil sa. Svätý kráľ Dávid cudzoložne obcoval s Betsabe a nechal zabiť jej muža, a predsa si pokáním zachránil život. Svätý Jozef spočiatku neveril Márii svojej manželke a chcel jej vystaviť priepustný list. Apoštol Peter zaprel Krista, predsa sa však stal skalou, na ktorej Kristus zbudoval Cirkev. Apoštol Pavol prenasledoval Božiu Cirkev, mal účasť na vražde prvomučeníka Štefana, ale Božím zásahom sa stal vyvolenou nádobou a apoštolom pohanov.

 

Svätý Augustín blúdil vo svojich náukách, aby cez múdrosť svätých našiel toho, koho vlastne hľadal celým svojím srdcom. Svätý František z Assisi žil roztopašný život rytiera, aby neskôr žil len podľa evanjelia. Ešte stále si myslíš, že si príliš hriešny by si mohol byť svätým?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *