Farnosť Košice-Ťahanovce privítala vladyku Cyrila Vasiľa