Láska nikdy nezanikne. (1 Kor 12, 27 – 13, 8a)

(Slavomír Jusko) Cirkev nie je firma. Cirkev je živým organizmom – Kristovým telom, konštatuje apoštol Pavol. Boh v nej podelil svoje dary jednotlivým údom. Ani jeden úd nemá právo povyšovať sa nad druhý. Všetky dary Ducha sú potrebné na všeobecný úžitok Cirkvi. Dar nie je pre jeho vlastníka, ale pre službu blížnemu v Cirkvi. A spoločným menovateľom služby má byť láska, ktorá je mostom do večnosti. Láska, ktorá nikdy nezanikne. Láska, ktorej mierou je miera sebaobetovania. Láska, ktorá zobrala na seba telo Pána Ježiša Krista. Amen.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *