Ale teraz, keď ste oslobodení od hriechu a stali ste sa Božími služobníkmi, máte z toho úžitok na posvätenie a nakoniec večný život. (Rim 6, 18 – 23)

(Slavomír Jusko) To je Božia vôľa – naše posvätenie. Takto hovorí sv. Pavol: Ako ste vydávali svoje údy na neprávosť, keď slúžili nečistote a neprávosti, tak teraz vydávajte svoje údy na posvätenie, aby slúžili spravodlivosti. To znamená, že ak sme teraz pod milosťou, máme odpustenie hriechov a sme teda ospravedlnení, Bohu sme dlžní, zaviazaní poslušnosťou, aby sme žili podľa jeho vôle. Lebo môžeme byť v službe poslušnosti len jednému, buď hriechu, ktorý na nás privádza Boží hnev a smrť, alebo Kristovi a môžeme zakúsiť moc jeho vzkriesenia. Hriech nad nami nebude môcť vládnuť, lebo nie sme pod zákonom, ale pod milosťou. To znamená, že môžeme skutočne odolávať hriechu, pretože sme teraz v Kristovi Ježišovi, svojom Pánovi.
Preto už nemusíme byť poslušní hriechom, z ktorých vlády a moci sme oslobodení. Amen.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *