Na Veľkej Poľane poďakovali za vernosť Gréckokatolíckej cirkvi