Všetkých naplnil Svätý Duch a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. (Sk 2, 4)

(Juraj Danko) Úžasný zázrak pri zrode Cirkvi. Apoštoli sú naplnení Svätým Duchom a hovoria, ako im on dáva hovoriť. Ducha nevidno, ale jeho prejav áno. To mi môže pomôcť rozpoznať, akého ducha či duchov nosím v sebe. Je to ten Boží či nejaký iný? Keď plynú nepravdivé slová z mojich úst, to nie je zo Svätého Ducha, ale od ducha lži. Keď rozprávam povýšenecky, to bude iste duch pýchy. Pri oplzlých narážkach a dvojzmyselných vtipoch sa zasa ozýva duch smilstva a nečistoty… Je to presne podľa Ježišových slov, že z plnosti srdca hovoria ústa.

 

Koho tieto riadky usvedčili, je zaiste zhrozený a smutný. Nemusí však strácať nádej, lebo sa to dá zmeniť. Pán Ježiš je Spasiteľ a prišiel nás oslobodiť. Ibaže mu to potrebujem dovoliť, lebo rešpektuje moju slobodu. Preto ak chcem, aby vládol v mojom živote, najprv sa zrieknem menovite každého zlého ducha, čo som v sebe našiel, a v mene Ježiša Krista ho pošlem preč. Potom už stačí „len“ túžiť, prosiť a očakávať a i na mňa Svätý Duch zostúpi a prejaví sa.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *