Krátke správy z domova (3)

JUSKOVA VOĽA ■ V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka sa 17. – 19. januára uskutočnil ďalší víkend Archieparchiálnej školy animátora dobrovoľníka (AŠAD), na ktorej sa stretlo 53 účastníkov Školy učeníka a 40 účastníkov Školy služby. V Škole učeníka hostka víkendu Marcela Demjančíková priblížila mladým témy ako Moja identita Božieho dieťaťa, Falošné identity a Človek ako dar. V Škole služby v odbore animátor skupinky Richard Vašečka hovoril o identite muža a ženy, partnerských vzťahoch, líderstve a vodcovstve i o dôležitej úlohe kresťana v spoločnosti. V kreatívnom odbore sa účastníci pod vedením Evy Nemcovej venovali téme Kreatívna modlitba. V mediálnom odbore Dominika Šimková učila účastníkov tvoriť blog. (V. Žolnová)

 

DVORIANKY ■ Účastníci animátorskej školy Košickej eparchie skupiny Alfa, ktorá sa konala 17. – 19 januára, sa učili pod vedením Viliama Krunku, odborníka v oblasti ľudských zdrojov, lepšie využívať svoj čas. Okrem zlepšovania časovej organizácie sa venovali prezentácii na verejnosti a nastavovaní si osobných cieľov do budúcnosti. (S. Tormová)

 

HRIADKY ■ V Cerkvi Božského Srdca sa 19. januára konalo prvé stretnutie Zjednotení. Zjednotení je nový formát modlitbových stretnutí rady pre mládež Košickej eparchie. Nimi chce každú druhú nedeľu v mesiaci zjednocovať mladých v modlitbe s nebeským Otcom a jeho vôľou pre človeka, medzi sebou navzájom, s Cirkvou i so všetkými, za ktorých prináša Bohu prosby. Stretnutie okrem iného zahŕňalo modlitbu paraklisu, katechézu i zdieľanie sa v skupinách. (rada pre mládež Košickej eparchie)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *