Krátke správy z domova (1)

ĎAČOV ■ Pri príležitosti slávenia výročia posvätenia miestnej Cerkvi sv. archanjela Michala sa 7. – 10. novembra konala duchovná obnova pre gréckokatolíckych aj rímskokatolíckych veriacich, ktorá bola spojená so stretnutím zasvätených osôb pochádzajúcich z farnosti. Liturgické slávenia sprevádzali osobné svedectvá kňazov, ich manželiek, rehoľníkov, rehoľníčok a mníchov. (J. Krehlík, M. Mojzešová, M. Mojzeš st.)

 

PREŠOV ■ V rámci metodického dňa učiteľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovskej archieparchie sa 18. novembra konalo aj otvorenie stálej expozície venovanej dejinám a súčasnosti Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Návštevníkom na piatich banneroch umiestnených v zasadacej miestnosti fakulty ponúka prehľad jej vývoja v rokoch 1880 – 2020. (J. Lukáčová)

 

PREŠOV-SEKČOV ■ Stretnutie detí a mládeže Prešovského protopresbyterátu Večer mladých sa 22. novembra konalo v Cerkvi Povýšenia sv. Kríža. Svätú liturgiu za mladých slávil prešovský protopresbyter otec Rastislav Baka. Večer pokračoval v pastoračnom centre koncertom hudobnej skupiny Onezim a katechézou otca Martina Tkáča, duchovného správcu mládežníckeho a pastoračného centra v Prešove. (P. Palčo)

 

VRANOV NAD TOPĽOU-LOMNICA ■ V kláštore sestier redemptoristiek sa 22. – 23. novembra konali duchovné cvičenia na tému Najlepšie strážené tajomstvo Katolíckej cirkvi – Ako evanjelizovať. Duchovný program viedol otec Miloš Pikala, rímskokatolícky kňaz z Turčianskeho Petra. Po úvodnom príhovore sačurovského farára otca Andreja Šambronského slávil svätú liturgiu prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Duchovný program každého dňa zakončila modlitba chvál pod vedením otca Petra Milenkyho, farára farnosti Remeniny. (-mg)

 

JUSKOVA VOĽA ■ Na tematickom víkende v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka sa 22. – 24. novembra zúčastnili deti z protopresbyterátov Bardejov, Hrabské a Poprad. Prostredníctvom témy IT hrdina – aj ty hrdina spoznali nebezpečenstvo závislosti od technológií a zistili, že práve oni sú hrdinami vo svojich životoch. (E. Eštvan)

 

BEŇADIKOVCE ■ Poľovnícke združenie Vlčie údolie vzdalo 24. novembra v Cerkvi Ochrany Presvätej Bohorodičky, ktorý je v starostlivosti duchovného správcu farnosti Šarišský Štiavnik, úctu svojmu patrónovi sv. Hubertovi. Svätú liturgiu slávil miestny správca otec František Barkóci a kázal otec Vojtech Lakomý, správca farnosti Štefurov. Obnovenie poľovníckeho sľubu a modlitbu k sv. Hubertovi predniesol tajomník združenia otec Ľuboš Onderčin, rímskokatolícky farár vo Vinnom. Predseda Milan Červeňák poďakoval členom za celoročnú prácu. (M. Barkóciová)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *