Krátke správy z domova (22)

BRATISLAVA ■ Národná rada Slovenskej republiky 31. októbra posunula do druhého čítania novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá okrem iného zavádza pravidlo, aby matka pred potratom videla na ultrazvuku svoje dieťa a počula tlkot jeho srdca. Návrhom sa má tiež zakázať reklama na potraty. Organizátori Národného pochodu za život to vítajú a berú ako schválenie lepšej informovanosti matiek pred potratom. (P. Daniška)

 

MICHALOVCE ■ Novembrová fatimská sobota priviedla do Baziliky Zostúpenia Svätého Ducha mnoho veriacich. Keďže začiatok novembra je celospoločensky zameraný na pamiatku zosnulých, po úvodnom ruženci nenasledovala modlitba tretej hodinky, ale panychída za zosnulých. Pokračovanie v katechézach o mariánskych pútnických miestach si pripravil otec Adam Mackovjak, správca farnosti Gelnica. Témou katechézy bolo brazílske pútnické miesto Aparecida. Po svätej liturgii bola fatimská sobota ukončená modlitbou Molebenu k Presvätej Bohorodičke pred ikonou Matky ustavičnej pomoci a modlitbou k blaženému mučeníkovi Metodovi. (M. Dupnák CSsR)

 

LITMANOVÁ ■ Viac ako sedemsto pútnikov zavítalo 3. novembra na horu Zvir. Program sa začal odkrytím ikony a modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke. Po rozjímavej modlitbe posvätného ruženca nasledovala svätá liturgia, ktorej hlavným celebrantom bol otec Ján Murgaš, rektor kaplnky na hore Zvir. V homílii sa prihovoril otec Jozef Voskár. V kázni poukázal na skutočnosť, že Bohorodička má výnimočné miesto v Cirkvi, a vysvetlil, že dôvodom je jej neustále orodovanie za všetkých u svojho Syna, ale zároveň jej neprestajná výzva nasledovať ho. (M. Dudok)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *