Krátke správy zo sveta (20)

VATIKÁN ■ Svätý Otec František pri stretnutí s prefektom Kongregácie pre kauzy svätých kardinálom Angelom Becciom schválil 2. októbra dekréty potvrdzujúce v troch prípadoch zázraky a v dvoch prípadoch mučeníctvo. Potvrdil aj ďalšie tri dekréty o hrdinských cnostiach.

Kongregácia pre kauzy svätých tak uznala zázrak na príhovor ctihodného Božieho služobníka kardinála Stefana Wyszyňského, arcibiskupa metropolitu poľského Hniezdna a Varšavy, ktorý bude vyhlásený za blahoslaveného. (vaticannews.sk)

 

ČESKO ■ Česká biskupská konferencia spustila koncom septembra internetový portál www.citovavychova.cz, ktorý napomáha výchovu k zrelej láske po citovej i sexuálnej stránke. Ide o českú verziu materiálu, ktorú pripravila Pápežská rada pre rodinu spolu s Biskupskou konferenciou Španielska. Portál je vhodný pre mladých od siedmeho ročníka základnej školy po druhý ročník strednej školy a je aj vhodnou pomôckou pre rodičov, učiteľov, kňazov, animátorov či katechétov. Pre šťastný a zodpovedný život je dôležité, aby mladí boli vychovávaní k zrelosti po všetkých osobnostných stránkach a dokázali odpovedať na povolanie lásky. Povinnosť sprostredkovať túto výchovu k zrelosti majú v prvom rade rodičia. (TK ČBK)

 

SÝRIA ■ Apoštolský nuncius v Damasku kardinál Mario Zenari poskytol koncom septembra obsiahly rozhovor Vatikánskemu rozhlasu o ekonomicko-sociálnej a politickej situácii v Sýrii, ktorú možno charakterizovať slovami: chudoba, nezamestnanosť, narušené vzťahy a beznádejné vyhliadky. Podľa OSBN až 83 % obyvateľstva trpí veľkou materiálnou biedou. Kardinál Zenari ďalej uvádza, že 54 % nemocníc je zatvorených alebo fungujú iba čiastočne, takže pre nedostatok zdravotnej starostlivosti zomrelo viac ľudí, ako bolo zabitých počas vojny. (RV CZ)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *