Krátke správy zo sveta (18)

V Užhorode, v časti Červenica mukačevský eparcha vladyka Milan Šášik CM posvätil 8. júla Kláštor sv. Gerarda otcov redemptoristov a nový ikonostas v Chráme sv. veľkomučeníka Juraja.:: Na posviacke a archijerejskej svätej liturgii sa zúčastnil generálny predstavený redemptoristov Michael Brehl, provinciálny predstavený Bratislavsko-pražskej provincie Václav Hypius, provinciál Rímskej provincie Gianni Congiu, viceprovinciál Michalovskej viceprovincie Metod Lukačik, ako aj redemptoristi Michalovskej viceprovincie pracujúci na Zakarpatskej Ukrajine či redemptoristi z Ukrajiny, Írska a Slovenska. V Užhorode pôsobia redemptoristi od jesene 2008. Od roku 1996 redemptoristi pôsobia v Koroleve, kde majú Kláštor Vládkyne, Matky ustavičnej pomoci. (J. Oharčák CSsR)

 

Na pozvanie kyjevsko-haličského vyššieho arcibiskupa Sviatoslava Ševčuka navštívil kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi, 11. – 16. júla Ukrajinu.:: Pri príležitosti národnej púte do mariánskej svätyne v Zarvanici spolu slávili svätú liturgiu, počas ktorej kardinál predniesol modlitbu za mier, v ktorej prosil za ukončenie utrpenia mnohých ľudí. (RV)

 

V Prahe na jezuitskom medzinárodnom stretnutí mladých Stredoeurópsky Magis 2017 sa 20. – 23. júla stretlo 250 účastníkov z dvadsiatich krajín, aby prehĺbili svoj duchovný život.:: Účastníkov čakali workshopy, modlitby, bohoslužby a katechézy, ale zoznámili sa aj s Prahou a obzreli si ju aj počas plavby po Vltave. (TS ČBK)

 

Približne dva a pol milióna pútnikov si v Rusku od 22. mája do 28. júla uctilo relikvie svätého Mikuláša, ktoré zapožičala Katedrála sv. Mikuláša v talianskom Bari.:: Relikvie privítala Moskva aj Petrohrad, ktorý v tom čase navštívila vatikánska delegácia vedená predsedom Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinálom Krutom Kochom. Delegácia sa stretla aj s moskovským patriarchom Kirillom, aby sa pri relikviách spoločne pomodlili. (RV)

 

Maronitskí biskupi pod vedením patriarchu Becharu Butrosa Raia vydali 1. augusta oficiálne vyhlásenie, v ktorom žiadajú libanonské verejné inštitúcie prijať globálny plán, ktorý by riešil návrat sýrskych utečencov z krajiny späť do vlasti.:: Pri štruktúrach OSN a miestnych úradoch sa doteraz registroval viac než jeden milión sýrskych utečencov. (RV)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *