V kňazskom seminári sa uskutočnil miništrantský tábor