Fatimská sobota a posviacka Záhrady Bohorodičky v Ľutine

Veriaci z Vranovského protopresbyterátu sa 1. júla zišli v bazilike minor v Ľutine na slávení fatimskej soboty. Program sa začal o deviatej hodine modlitbou rozjímavého ruženca, ktorý si pripravili veriaci farnosti Vranov nad Topľou-mesto. Po modlitbe nasledovalo slávenie archijerejskej svätej liturgie, ktorej hlavným celebrantom bol vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita. Koncelebroval otec Martin Zlacký, vikár Humenského vikariátu, a ďalších sedemnásť kňazov. Homíliu ohlásil otec Richard Harvilko, protopresbyter Vranovského protopresbyterátu.
Na slávnosti sa zúčastnila aj Myrna Nazzourová zo Sýrie s manželom Nicholasom. Jej dar z predchádzajúcej návštevy v Ľutine v roku 2016 – ikona Sufanijskej Bohorodičky z Damasku – bola pre vladyku Jána inšpiráciou na vytvorenie Záhrady Bohorodičky s umiestnením ikon Bohorodičky z rôznych domácich a zahraničných pútnických miest.
Po skončení archijerejskej svätej liturgie nasledovala posviacka Záhrady Bohorodičky. Pre nepriaznivé počasie sa konala v bazilike, kde sa vladyka Ján spoločne s veriacimi modlil modlitby posvätenia a otec Martin Zlacký v tom čase kropil svätenou vodou kaplnky a kríž priamo v Záhrade Bohorodičky. Po posviacke boli hostia a dobrodinci pozvaní na slávnostný obed do Domu sv. Mikuláša.
Záhrada Bohorodičky je ďalším skvostom v areáli ľutinskej baziliky. V strede záhrady bol vybudovaný umelý potôčik, kde sa nachádzajú dve kaplnky, na ktorých sú obojstranne umiestnené ikony tajomstiev všetkých štyroch ružencov. Popri chodníku bolo vybudovaných osem dvojkaplniek, kde sú umiestnené ikony Bohorodičky zo všetkých gréckokatolíckych pútnických miest a štyri ikony zo susedných krajín. (Patrik Sahajda)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *