Krátke správy z domova (16 – 17)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zamestnanci CZŠ sv. Juraja a Cirkevného gymnázia z Trebišova absolvovali spoločnú duchovnú obnovu:: 30. júna – 1. júla a spoločne putovali k Presvätej Bohorodičke do Levoče. V rámci storočného jubilea fatimských zjavení a výzvy biskupov sa na levočskej Mariánskej hore zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Okrem toho navštívili aj Spišskú Kapitulu, kde si vypočuli odborný výklad o histórii Chrámu sv. Martina a biskupského paláca. Navštívili aj Spišský hrad, Formačné centrum Skala vo Svite a nechýbala ani zastávka v Žakovciach, kde mohli naživo zakúsiť, aká je náročná práca s ľuďmi na okraji spoločnosti. (Tomáš Haburaj)

 

3. – 5. júla sa devätnásť žien z rómskeho pastoračného centra z Čičavy, z Jarovníc, Šarišského Jastrabia a Krížovej Vsi zúčastnilo na vzdelávacom seminári:: pod názvom Ženy ženám v Bratislave, ktoré sa konalo pod záštitou Mgr. Renáty Ocilkovej a Kataríny Hulmanovej.
Počas troch dní ženy obohatili prednášky Aleny Ješkovej, šéfredaktorky časopisu MIRIAM, na témy, ako čítať, ako si založiť vlastnú knižnicu, čo nám čítanie dáva. O efektívnom rodičovstve zaujímavým spôsobom prednášala MUDr. Mariana Mrázová. O tajomstve ľudskej plodnosti a o presnom a dokonalom Božom poriadku vyučovali manželia Predáčovci z Ligy pár páru, JUDr. Martin Píry prednášal o správnom hospodárení s financiami, o ochrane pred exekúciami, ale i o tom, čo hovorí o nakladaní s financiami Božie slovo. Vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, netajil pri večeri záujem o rómske spoločenstvá, čím žijú a svojou bezprostrednosťou seminár v Bratislave obohatil. (M. Jackaničová)

 

Horu Zvir navštívila mystička Myrna Nazzourová zo Sýrie so svojím manželom:: 5. júla na sviatok svätých Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov. Program stretnutia sa začal modlitbou radostného ruženca a pokračoval slávením archijerejskej svätej liturgie, ktorej predsedal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Homíliu ohlásil otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir. V nej vyzdvihol podstatu sviatku svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda a význam ich misie na našom území pre náš národ.
Po skončení svätej liturgie vladyka Ján zasvätil Slovensko a Prešovskú archieparchiu Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Po modlitbe zasvätenia mystička Myrna pútnikom porozprávala o svojom osobnom vzťahu s Bohom a nadprirodzených zážitkoch. Všetkých pozvala k modlitbe za jednotu kresťanov vo svete. V závere sa pútnikmi pomodlila modlitbu, ktorú ju naučil sám Pán Ježiš Kristus. (Martin Tokár)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *