V Kráľovskom Chlmci posvätili nový ikonostas

Pri príležitosti osláv 20. výročia ustanovenia farnosti Kráľovský Chlmec 15. júna, na Sviatok slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista, v úvode slávnostnej svätej liturgie posvätil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, nový ikonostas vo farskom Chráme sv. veľkomučeníka Juraja.
Okrem protopresbytera otca Michala Tótha, ďalších kňazov Maďarského protopresbyterátu či predstaviteľov Rímskokatolíckej a Reformovanej cirkvi sa na tejto významnej udalosti zúčastnil aj primátor mesta, osobnosti pôsobiace vo verejnom a spoločenskom živote, domáci veriaci i všetci dobrodinci tohto diela.
Na konci liturgie bol krátky program, v ktorom vystúpila Agnesa Hornyáková. Po skončení sa prítomní stretli na pohostení.
Projekt ikonostasu vyhotovil ikonopisec László Kárpáty, ktorý je aj autorom ikon. Stolárske práce vykonal Ján Kanda a drevorezby Erik Trella. (István Mondok-Pálmay; foto: Agnesa Hornyáková)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *