Pokračujeme vo vyučovaní manželov Kovácsovcov, s ktorým vystúpili na konferencii o rodine v Prešove. Manželia Anikó a Dénes hovoria o vzájomných potrebách manželov v spoločnom manželskom živote.